Akademia Sztuki
Akademia Sztuki
dr

Krystian Daszkowski

Wykorzystuję medium fotografii zarówno w kontekstach związanych ze sztuką współczesną jak i ze społecznymi wymiarami funkcjonowania fotografii. Płynnie balansuję pomiędzy tymi dwoma obszarami – co przejawia się w zróżnicowanych aktywnościach, których podejmuję się jako fotograf (prace prezentowane w galeriach, dokumentacja wydarzeń kulturalnych, działalność popularyzatorska i edukacyjna, również w ramach kolektywu wydawniczego Ostrov)  W swoich działaniach często podejmuję tematy związane z życiem codziennym, relacjami rodzinnymi, wykluczeniem, materialnym zapisem pamięci ale także z meta-refleksją nad fotografią jako medium.

Edukacja: magister Dziennikarstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2012) oraz magister Fotografii, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (2017).

Akademia Sztuki
×