Akademia Sztuki
Akademia Sztuki
prof. dr hab.

Arkadiusz Marcinkowski

W 2011 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego sztuki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). W latach 1995-96 odbył studia w Windeshein Christelije Hogeschool Zwolle w Holandii. Profesor Akademii Sztuki w Szczecinie, kierownik Katedry Grafiki Interdyscyplinarnej, prowadzi Pracownię Grafiki Cyfrowej. Pracuje również na Politechnice Poznańskiej oraz Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Wieloletni członek zarządu Okręgu Poznańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków oraz japońskiej organizacji artystycznej A-21 z siedzibą w Osace. Autor wielu wystaw indywidualnych. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych za granicą i w kraju, m.in. w Holandii, Niemczech, Japonii, Turcji, Belgii, Grecji, we Włoszech, na Litwie, Białorusi, Węgrzech, Gruzji, Tajwanie, Izraelu oraz w wielu miejscach w Polsce. Zajmuje się grafiką cyfrową, projektowaniem graficznym, malarstwem i działaniami przestrzennymi.

Akademia Sztuki
×