Akademia Sztuki
Akademia Sztuki
prof. dr hab.

Marek Owsian

Działalność twórcza i wystawiennicza:
od 1978 roku prowadzi początkowo w zespole a od 1980 samodzielnie autorską Pracownię Projektowo – Realizacyjną w zakresie : architektury wnętrz, projektowania form przemysłowych, mebli oraz wystawiennictwa. Jest uczestnikiem licznych wystaw indywidualnych i zespołowych w kraju i za granicą. 

Studia:
1968 – 1973 dyplom na Wydziale Technologii Drewna specjalność – meblarstwo.  Akademia Rolnicza w Poznaniu.
1978 – 1982 dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego specjalność – projektowanie mebla. Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu. Tytuł profesora uzyskuje w 2003 roku.

 Zatrudnienie:
1969 – 1970 Poznańskie Fabryki Mebli
1970 – 1973 Swarzędzkie Fabryki Mebli
1973 – 1978 Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Meblarstwa
1986 – nadal Akademia Sztuk Pięknych obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
1998 – 2010 Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej w Szczecinie
2010 – nadal Akademia Sztuki w Szczecinie
2004 – 2008 Uniwersytet Zielonogórski – Instytut Sztuk Pięknych 

Zajmowane funkcje  w Akademii Sztuk Pięknych obecnie Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu:
1990 – 1993 Prodziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego
1996 – 1999 Prorektor ds. Nauczania
1999 – 2002 Prorektor ds. Organizacyjnych
2008 – 2012 Kierownik Katedry Bioniki
2012 – 2016 Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa

Członek licznych zespołów konkursowych związanych z architekturą wnętrz, scenografią,  wzornictwem przemysłowym i meblami.

Akademia Sztuki
×