Akademia Sztuki

Sztuki muzyczne

Akademia Sztuki

Laureaci II Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Carla Loewe w Szczecinie

Znamy laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Carla Loewe w Szczecinie.

 

Jury w składzie:

prof. dr hab. Urszula Kryger - przewodnicząca

pro. dr hab. Piotr Kusiewicz

prof. Ulf Bastlein

dr hab. Katarzyna Oleś - Blacha

dr hab. Ewa Filipowicz - Kosińska

przyznało następujące nagrody - protokół w załączeniu

NAGRODY GŁÓWNE

Kategoria A

I miejsce 5000 PLN Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin - ABIR CHANNA

II miejsce 3000 PLN  - ANIKA EBERBACH

III miejsce 2000 PLN  - NIE PRZYZNANO

 

Kategoria B

I miejsce 5000 PLN Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego  - PAWEŁ TROJAK

 

II miejsce 3000 PLN  - ZUZANNA CABAN

III miejsce 2000 PLN  - ALICJA GALA / WERONIKA KOBER

 

NAGRODY SPECJALNE ufundowane przez Rotary International:

Za najlepszą interpretację utworu Carla Loewe – 1000 PLN - TOMASZ THEIL

Za najlepszą interpretację ballady Carla Loewe – 1000 PLN - PAWEŁ TROJAK

Za najlepszą interpretację pieśni Stanisława Moniuszki – 1000 PLN - MICHAŁ KOMOREK

Za indywidualność wykonawczo-sceniczną – 1000 PLN  - KATARZYNA PAWŁOWSKA

Dla najlepszego pianisty – 1000 PLN - MICHAŁ LANDOWSKI

Akademia Sztuki
×