Akademia Sztuki

Mediateka

Akademia Sztuki

O Mediatece

                                                                                                

                                                                                                  Zarządzenie nr 25/2020

                                                                                  Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie

                                                                                                    z dnia 21 maja 2020 r.

 

w sprawie zasad funkcjonowania Mediateki Akademii Sztuki w Szczecinie związanych z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 na Uczelni.

 

Na podstawie wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020 ustalam zasady funkcjonowania Mediateki Akademii Sztuki w Szczecinie, obowiązujące od 25 maja 2020 r.:

§1

 1. Mediateka Akademii Sztuki wznawia działalność w poniedziałek, 25 maja 2020 roku.
 2. Mediateka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00.
  W godzinach 11.30-12.00 Mediateka jest nieczynna z powodu dezynfekcji.
 3. Obowiązują zapisy telefoniczne (nr tel.: 664080264) lub mailowe (mediateka@akademiasztuki.eu) na wizytę w Mediatece, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 4. Budynek Uczelni zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie pozostaje zamknięty.
 5. Osoby wchodzące na teren uczelni korzystają z wideorejestratora i dzwonka, przy pomocy których informują pracowników ochrony o celu wizyty.
 6. Użytkownicy Mediateki mają obowiązek zgłaszać w portierni cel wizyty, a także okazać dokument tożsamości.
 7. Portierzy będą dysponowali listą osób zapisanych na dany dzień
  na wizytę w Mediatece – nie będzie możliwości wejścia poza kolejką.
 8. Czytelnicy Mediateki mają obowiązek używania masek ochronnych, dezynfekcji rąk
  w wyznaczonym miejscu (lub użycia rękawiczek jednorazowych) oraz zachowania dystansu,
  co najmniej 2 metrów od siebie.
 9. Jednorazowo w Mediatece mogą przebywać 2 osoby przez 15 minut.
 10. W Mediatece do odwołania dokonywać można jedynie zwrotów i wypożyczeń zbiorów.
 11. Niedozwolone jest przebywanie w czytelni Mediateki w celu nauki lub korzystania ze stanowisk komputerowych.
 12. Zwrócone zbiory poddawane są 7-dniowej kwarantannie.
 13. Czytelnicy wymagający pomocy w wyszukiwaniu książek zobowiązani są do podawania pracownikom Mediateki wyłącznie sprawdzonych wcześniej w katalogu sygnatur
  lub konkretnych danych bibliograficznych - autor, tytuł, wydawca, rok wydania (przed wizytą należy zapoznać się z zawartością katalogu zbiorów Mediateki).
 14. Dozwolony jest wolny dostęp do regałów na terenie czytelni Mediateki, z zastrzeżeniem  możliwości korzystania z miejsc siedzących.
 15. Biblioteczne stanowiska komputerowe są niedostępne dla czytelników. Z katalogu online można korzystać wyłącznie z własnych urządzeń.

§2

 1. Wstrzymane z dniem 11 marca 2020 roku naliczanie kar zostanie odblokowane 1 sierpnia 2020.
 2. Termin zwrotu wszystkich pozycji wypożyczonych z Mediateki upływa  31 lipca 2020 r. (jeśli istnieje konieczność ustanowienia późniejszej daty zwrotu wypożyczonych egzemplarzy należy zgłosić to pracownikom Mediateki (mediateka@akademiasztuki.eu)).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

Rektor

prof.dr hab. Dariusz Dyczewski

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Mediateka Akademii Sztuki w Szczecinie to multimedialny system biblioteczno-informacyjny ukierunkowany na wspieranie edukacji akademickiej XXI wieku, oparty o tradycyjny księgozbiór wraz z drukami muzycznymi i o multimedia (płyty, filmy, książki w wersji elektronicznej, pliki muzyczne, prace naukowe). Dostęp do zbiorów zapewniany jest poprzez system biblioteczny, umożliwiający samodzielne przeszukiwanie zasobów, składanie zamówień i rezerwacji oraz prolongatę wypożyczonych materiałów. System samodzielnie wysyła także powiadomienia o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów.

Podstawowy cel Mediateki, jakim jest zapewnienie studentom i wykładowcom Akademii Sztuki  w Szczecinie dostępu do dzieł sztuk plastycznych i muzycznych realizowany jest w oparciu o zbiory własne i zbiory polskich bibliotek współpracujących z Mediateką na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych. Wypożyczenia te realizowane są w oparciu o zgłaszane przez zainteresowanych dezyderaty. Mediateka pozostaje w kontakcie z Biblioteką Narodową w ramach wymiany informacji. Uzupełnianie zbiorów własnych odbywa się zarówno poprzez zakupy nowych pozycji, jak i dzięki szerokiej sieci współpracy, nawiązanej z innymi bibliotekami akademickimi i instytucjami kulturalnymi, która opiera się na zasadzie wymiany międzybibliotecznej w postaci darów z wydawnictw własnych.

Od 2012 roku Mediateka posiada dostęp do Wirtualnej Biblioteki Nauki, jak również dostępnych w niej serwisów:  EBSCO, Web of Science, Science, Nature,  Elsevier Science Direct, Springer Link, Wiley Online Library,  Scopus. Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla studentów przygotowujących prace dyplomowe. Mediateka informuje również o zasobach dostępnych na otwartych licencjach, z których każdy zainteresowany może skorzystać.

Mediateka posiada w swoich zbiorach 23089 pozycji (książek, nut, płyt winylowych, CD, DVD). Starsze wydania materiałów piśmienniczych oraz pozycje audiowizualne sukcesywnie są digitalizowane i zamieszczane w Bibliotece Cyfrowej Mediateki Akademii Sztuki, dostępnej na terenie czytelni.

Mediateka wspiera również zainteresowanych bogatą ofertą czasopism z wielu różnych dziedzin związanych ze sztuką i naukami pokrewnymi. Artykuły z czasopism są indeksowane i wyszukiwalne w systemie bibliotecznym.

Akademia Sztuki
×