Akademia Sztuki

Mediateka

Akademia Sztuki

O Mediatece

                                                                                                                                                                         

    Zasady funkcjonowania Mediateki - zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju (https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki):

 

    Mediateka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00.

   

    W godzinach 11.30-12.00 Mediateka jest nieczynna z powodu dezynfekcji. Podczas przerwy na dezynfekcję i wietrzenie obiektu Mediateka jest nieczynna dla użytkowników.

 

    Czytelnicy przychodząc do Mediateki mają obowiązek używania masek ochronnych, dezynfekcji rąk w wyznaczonym miejscu (lub użycia rękawiczek jednorazowych) oraz zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra od siebie. Jednorazowo w Mediatece może przebywać 12 osób.

 

    Zwrócone zbiory poddawane są 7-dniowej kwarantannie.

 

    Czytelnicy wymagający pomocy w wyszukiwaniu książek zobowiązani są do podawania pracownikom Mediateki wyłącznie sprawdzonych wcześniej w katalogu sygnatur, lub konkretnych danych bibliograficznych (autor, tytuł, wydawca, rok wydania). Prosimy o zapoznanie się z zawartością katalogu zbiorów Mediateki przed wizytą.

 

    Dozwolony jest wolny dostęp do regałów na terenie czytelni.

 

    Czytelnia oferuje 10 stanowisk do pracy własnej – wyłącznie w celach naukowych i  w miejscach specjalnie do tego celu przygotowanych.

 

    Biblioteczne stanowiska komputerowe są niedostępne dla czytelników. Z katalogu online można korzystać wyłącznie na własnych urządzeniach.

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Mediateka Akademii Sztuki w Szczecinie to multimedialny system biblioteczno-informacyjny ukierunkowany na wspieranie edukacji akademickiej XXI wieku, oparty o tradycyjny księgozbiór wraz z drukami muzycznymi i o multimedia (płyty, filmy, książki w wersji elektronicznej, pliki muzyczne, prace naukowe). Dostęp do zbiorów zapewniany jest poprzez system biblioteczny, umożliwiający samodzielne przeszukiwanie zasobów, składanie zamówień i rezerwacji oraz prolongatę wypożyczonych materiałów. System samodzielnie wysyła także powiadomienia o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów.

Podstawowy cel Mediateki, jakim jest zapewnienie studentom i wykładowcom Akademii Sztuki  w Szczecinie dostępu do dzieł sztuk plastycznych i muzycznych realizowany jest w oparciu o zbiory własne i zbiory polskich bibliotek współpracujących z Mediateką na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych. Wypożyczenia te realizowane są w oparciu o zgłaszane przez zainteresowanych dezyderaty. Mediateka pozostaje w kontakcie z Biblioteką Narodową w ramach wymiany informacji. Uzupełnianie zbiorów własnych odbywa się zarówno poprzez zakupy nowych pozycji, jak i dzięki szerokiej sieci współpracy, nawiązanej z innymi bibliotekami akademickimi i instytucjami kulturalnymi, która opiera się na zasadzie wymiany międzybibliotecznej w postaci darów z wydawnictw własnych.

Od 2012 roku Mediateka posiada dostęp do Wirtualnej Biblioteki Nauki, jak również dostępnych w niej serwisów:  EBSCO, Web of Science, Science, Nature,  Elsevier Science Direct, Springer Link, Wiley Online Library,  Scopus. Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla studentów przygotowujących prace dyplomowe. Mediateka informuje również o zasobach dostępnych na otwartych licencjach, z których każdy zainteresowany może skorzystać.

Mediateka posiada w swoich zbiorach 23089 pozycji (książek, nut, płyt winylowych, CD, DVD). Starsze wydania materiałów piśmienniczych oraz pozycje audiowizualne sukcesywnie są digitalizowane i zamieszczane w Bibliotece Cyfrowej Mediateki Akademii Sztuki, dostępnej na terenie czytelni.

Mediateka wspiera również zainteresowanych bogatą ofertą czasopism z wielu różnych dziedzin związanych ze sztuką i naukami pokrewnymi. Artykuły z czasopism są indeksowane i wyszukiwalne w systemie bibliotecznym.

Akademia Sztuki
×