Akademia Sztuki
Akademia Sztuki
25.10.2016

Bazy danych

Bazy na krajowych licencjach akademickich

 

W ramach krajowych licencji akademickich w latach 2019-2021 r. dostępne są następujące bazy:

 

Elsevier https://www.sciencedirect.com/

Czasopisma elektroniczne Elsevier są dostępne równolegle na serwerze Science Direct należącym do wydawcy oraz na serwerze Infona w ICM. Krajowa licencja akademicka obejmuje 1851 tytułów czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą. Licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o 1. pakiet książek zawierający 838 książek (głównie monografii) z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015 oraz o 2. pakiet książek obejmujący 874 książek (głównie monografii) z roku 2014. Książki są dostępne na serwerze wydawcy.

 

Springer https://link.springer.com/

Czasopisma i książki Springer są dostępne równolegle na platformie SpringerLink na serwerze wydawcy oraz na platformie Infona w ICM. Licencja obejmuje 2008 bieżących czasopism Springer oraz 425 archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi elektronicznie rocznikami archiwalnymi. Ponadto w ramach kolekcji Springer dostępnych jest 579 czasopism w Open Access oraz 107 nowych czasopisma w dostępie testowym.

Licencja krajowa Springer obejmuje także archiwa serii książkowych (10558 wolumenów) oraz kolekcję anglojęzycznych książek elektronicznych wydanych w latach 2004, 2005, 2009-2011 (obecnie ok. 16 700 tytułów).

 

Web of Science http://apps.webofknowledge.com

Web of Science to pakiet baz danych produkowanych przez firmę Thomson Reuters. Licencja obejmuje podstawowe indeksy cytowań WoS i pakiet Citation Connection. W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 12 000 tytułów bieżących czasopism.

Komplet baz objętych licencją jest udostępniany na platformie Web of Science na serwerze wydawcy.

Dla użytkowników w Polsce wydawca stworzył stronę informacyjną na temat zasobów WoS.

 

EBSCO http://search.ebscohost.com

Pakiet podstawowy EBSCO obejmuje 15 baz danych, w tym 8 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe, książki, gazety i inne publikacje: Academic Search Complete, Business Source Complete, AHFS Consumer Medication Information, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source – Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source, Regional Business News oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts, MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center. Szczegółowe informacje Wydawcy o pakiecie podstawowym EBSCO oferowanym w ramach licencji krajowej. Bazy dostępne są na platformie EBSCOhost 2.0. Informacje o bazach i przewodniki do korzystania z platformy są dostępne w języku polskim.

 

Nature https://www.nature.com/

Czasopismo Nature jest udostępniane na serwerze wydawcy Nature Publishing Group (NPG). Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i roczników archiwalnych od roku 2010.

 

Science https://science.sciencemag.org/

Czasopismo Science jest udostępniane na serwerze wydawcy American Association for the Advancement of Science. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.

 

Scopus https://www.scopus.com

Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje obecnie ok. 23 tysiące recenzowanych czasopism (z których ponad 3600 to czasopisma Open Access), 145000 książek, 562 serii książkowych, ok. 8 milionów sprawozdań konferencyjnych. Na początku 2017 r. Baza zawierała ponad 67 milionów rekordów bibliograficznych, z których ponad 45 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, ok. 28 milionów rekordów patentowych. Baza Scopus indeksuje również naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku.

 

Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/

Czasopisma Wiley udostępniane są na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Licencja obejmuje 1405 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 r.Licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015. Na serwerze wydawcy dostępna jest także specjalna strona Wiley w Polsce w języku polskim z dodatkowymi informacjami i linkami do zasobów Wiley objętych licencją krajową.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZASOBY Z DOMENY PUBLICZNEJ, KTÓRE MOGĄ BYĆ NARZĘDZIEM PRACY MUZYKOLOGA, ADEPTA MUZYKOLOGII, MUZYKOFILA I MELOMANA:

 

Biblioteki Cyfrowe: http://bibl.imuz.uw.edu.pl/biblioteki-cyfrowe/

Czasopisma online: http://bibl.imuz.uw.edu.pl/czasopisma-online/

Nuty: http://bibl.imuz.uw.edu.pl/nuty/

Audio: http://bibl.imuz.uw.edu.pl/audio/

 

Dane pozyskane ze strony Biblioteki Instytutu Muzykologii UW

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OGÓLNODOSTĘPNE BIBLIOTEKI, REPOZYTORIA, ARCHIWA I MUZEA CYFROWE

POLSKIE:

 

ZAGRANICZNE:

 

Dane pozyskane ze strony http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-polsce/?fbclid=IwAR0RmdyZu59h9QbDuYkatOJFVtenhLbyF3ojtnpjuYX4AGXbktuK0qVKiTE

Mediateka
NEWS
Akademia Sztuki
×