Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Etapy II Rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Etapy Rekrutacji na rok akademicki 2019/2020:

 

       - 22 lipca 2019 r.  – 2 września 2019 r. - elektroniczna rekrutacja;

- Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej do 03.09.2019 roku.

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020 odpowiada maksymalnej opłacie określonej rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. 150 PLN.

- Przesłanie kandydatom przez Komisje rekrutacyjne informacji o szczegółowym harmonogramie egzaminów wstępnych (egzaminy dla studiów I i II stopnia odbędą się w terminie od 9 do 13 września 2019r. w siedzibie uczelni; bardziej szczegółowe informacje zostaną przekazane kandydatom po zamknięciu rekrutacji elektronicznej).

- Przystąpienie do egzaminu wstępnego (kandydat przedstawia dowód osobisty oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej).

 

- Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego.

 

 - Wydruk podania i 3 oświadczeń (Kwestionariusz osobowy to podanie drukowane z konta rekrutacyjnego kandydata).

 

- Złożenie kompletu wymaganych dokumentów do Działu Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie do 17 września 2019 r. Liczy się data wpływu do uczelni.

 

TERMINY EGZAMINÓW:

 

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia stacjonarne I stopnia : 10-11 września
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia stacjonarne II stopnia : 10-11 września

 

 • wokalistyka – studia stacjonarne I stopnia : 10-11 września
 • wokalistyka – studia stacjonarne II stopnia : 10-11 września

 

 • instrumentalistyka– studia stacjonarne I stopnia : 9 września
 • instrumentalistyka– studia stacjonarne  II stopnia : 9 września

 

 • wzornictwo, specjalność komunikacja wizualna i gry komputerowe /projektowanie produktu /projektowanie ubioru – studia stacjonarne I stopnia : 10-12 września
 • malarstwo – studia stacjonarne II stopnia : 10-12 września

 

 • grafika, specjalność fotografia / film eksperymentalny /sztuka mediów i animacja – studia stacjonarne I stopnia : 10-12 września
 • grafika, specjalność fotografia /film eksperymentalny /sztuka mediów i animacja  – studia stacjonarne II stopnia : 10-12 września
 • grafika, specjalność grafika projektowa / grafika interaktywna / grafika artystyczna – studia stacjonarne I stopnia : 11-13 września

 

 • architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna – studia I stopnia : 11-13 września
 • architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna – studia II stopnia : 11-13 września

 

 


 

Akademia Sztuki
×