Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Etapy Rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Etapy Rekrutacji na rok akademicki 2020/2021:

 

Elektroniczna rekrutacja na studia odbędzie się w dwóch terminach:

I TERMIN: 1 czerwca - 25 czerwca 2020

II TERMIN: 22 lipca - 28 sierpnia 2020

Elektroniczna rekrutacja dla II stopnia kierunku WZORNICTWO: 11 sierpnia - 8 września 2020

 

Egzaminy wstępne odbędą się w dwóch terminach:

I TERMIN: 6 lipca - 17 lipca 2020

II TERMIN: 7 września - 18 września 2020 (sprawdź szczegółowe terminy dla poszczególnych wydziałów)

Egzaminy wstępne dla II stopnia kierunku WZORNICTWO: 24 - 25 września 2020

 

składanie kompletu dokumentów: do 1 października 2020 

 

UWAGA! Dopuszcza się przeprowadzenie egzaminów wstępnych z wykorzystaniem technologii informatycznych.

 

Opłata rekrutacyjna:  

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021 odpowiada maksymalnej opłacie określonej rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. 150 PLN. Opłatę tę należy wnieść przed upływem terminu elektronicznej rekrutacji, tj. do 28 sierpnia 2020.

 

 

 

 

 

Akademia Sztuki
×