Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Etapy Rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Etapy Rekrutacji na rok akademicki 2020/2021:

 

Elektroniczna rekrutacja na studia odbędzie się w dwóch terminach:

I TERMIN: 1 czerwca - 25 czerwca 2020

II TERMIN: 22 lipca - 28 sierpnia 2020

Egzaminy wstępne odbędą się w dwóch terminach:

I TERMIN: 6 lipca - 17 lipca 2020 (dla osób, które zarejestrowały się w elektronicznej rekrutacji w I terminie)

II TERMIN: 7 września - 18 września 2020 (dla osób, które zarejestrowały się w elektronicznej rekrutacji w II terminie)

składanie kompletu dokumentów: do 1 października 2020 

 

UWAGA! Dopuszcza się przeprowadzenie egzaminów wstępnych z wykorzystaniem technologii informatycznych. Decyzję o przeprowadzenia egzaminu online podejmą komisje rekrutacyjne i ogłoszą kandydatom nie później niż na 2 tygodnie przed datą ich przeprowadzenia!

 

Opłata rekrutacyjna:  

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021 odpowiada maksymalnej opłacie określonej rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. 150 PLN.

 

 

 

 

 

Akademia Sztuki
×