Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Etapy Rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Etapy Rekrutacji na rok akademicki 2020/2021:

 

13 maja 2020 - 5 czerwca 2020 - elektroniczna rekrutacja na studia

16-30 czerwca 2020 - egzaminy wstępne

do 6 lipca 2020 - składanie kompletu dokumentów

 

- Opłata rekrutacyjna:  Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021 odpowiada maksymalnej opłacie określonej rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. 150 PLN.

 

 

 

 

Akademia Sztuki
×