Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Etapy Rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Etapy Rekrutacji na rok akademicki 2021/2022:

 

Elektroniczna rekrutacja na studia I i II stopnia:

12 maja - 2 czerwca 2021

Egzaminy wstępne:

14 - 30 czerwca 2021

Termin składania dokumentów:

6 lipca 2021

 

w przypadku ogłoszenia II rekrutacji odbędzie się ona w terminach

19 lipca - 20 września 2021

 

Opłata rekrutacyjna:  

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2021/2022 odpowiada maksymalnej opłacie określonej rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. 150 PLN. Opłatę tę należy wnieść przed upływem terminu elektronicznej rekrutacji, tj. do 2 czerwca 2021.

 

 

 

 

 

Akademia Sztuki
×