Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Harmonogram egzaminów wstępnych - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia stacjonarne I stopnia

Egzaminy wstępne na kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA w zakresie sztuki muzycznej  studia pierwszego stopnia odbędą się w dniu 11 września 2019r. 
 
  • W dniu egzaminu należy komisji okazać potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej (150 zł) oraz dowód osobisty
  • na egzamin ze śpiewu solowego (I i II etap), dyrygowania, instrumentu oraz recytacji należy przynieść program w wersji pisemnej zawierający spis przygotowanych utworów: autor, tytuł.

Plan egzaminów wstępnych: 11 września 2019 roku   - Pałac Ziemstwa Pomorskiego, al. Niepodległości 40, Szczecin

 Godz. 10.00 – zebranie informacyjne – sala 107

 Godz. 10.10 – egzaminy indywidualne wg. harmonogramu dostępnego przed egzaminem:

                                    - Dyrygowanie i śpiew – sala 110

                                    - Fortepian lub inny instrument – sala 07

                                    - Kształcenie słuchu z harmonią i zasadami muzyki – sala 112

 Uwaga: przesłuchanie z gry na organach dla kandydatów zdających na specjalizację - muzyka kościelna11 września 2019 roku – sala 113 – godz. 12.00

 
Akademia Sztuki
×