Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Harmonogram egzaminów wstępnych - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia stacjonarne II stopnia

Egzaminy wstępne na kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA w zakresie sztuki muzycznej studia drugiego stopnia odbędą się w dniu 11 września 2019r.
 
  • W dniu egzaminu należy komisji okazać potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej (150 zł) oraz dowód osobisty
  • na egzamin ze śpiewu solowego (I i II etap), dyrygowania należy przynieść program w wersji pisemnej zawierający spis przygotowanych utworów: autor, tytuł.

 Plan egzaminów wstępnych: 11 września 2019 roku  - Pałac Ziemstwa Pomorskiego, al. Niepodległości 40, Szczecin

 

Godz. 13:00 – egzaminy indywidualne (równocześnie):

                      Śpiew – sala 107

                       Dyrygowanie (specjalność)sala 110

                       Kształcenie słuchu (specjalność) – sala 112

Godz. 13:30 - Metodyka edukacji muzycznej (specjalność) – sala 07

 
 
Akademia Sztuki
×