Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Harmonogram egzaminów wstępnych - kierunek Wokalistyka w zakresie śpiew solowy, studia stacjonarne I stopnia

 Egzaminy wstępne na kierunek WOKALISTYKA w zakresie śpiew solowy studia pierwszego stopnia odbędzie się w dniu 10 września 2019r. .
 W dniu egzaminu należy komisji okazać potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej (150 zł) oraz dowód osobisty
 • kandydaci na kierunek wokalistyka – dodatkowo zaświadczenie od lekarza foniatry określające stan głosu i dróg oddechowych - zgodnie z zapisem Uchwały rekrutacyjnej
 • na egzamin ze śpiewu solowego (I i II etap) oraz recytacji należy przynieść program w wersji pisemnej zawierający spis przygotowanych utworów: autor, tytuł.
 •  I etap – godz. 10.00 – sala 006 – egzamin indywidualny ze śpiewu (wg harmonogramu dostępnego w dniu egzaminu):

   II etap - dla osób, które zaliczyły pozytywnie I etap i uzyskały min. 18 punktów ze śpiewu.

  Informacja o kandydatach, którzy dostali się do II etapu zostanie podana ok. godz. 14.00 na tablicy ogłoszeń AS, pl. Orła Białego 2

  - godz. 15.00egzamin grupowy

                          1) Predyspozycje ruchowe – sala teatralna – WSZYSCY, którzy dostali się do II etapu

                              Na egzamin z predyspozycji ruchowych prosimy przygotować wygodny strój i miękkie obuwie.

   - godz. 15.30egzaminy indywidualne

                          1) Recytacja – sala teatralna

                          2) Uzdolnienia muzyczne (słuch, poczucie rytmu) – sala 102

                          3) śpiew – sala 006

  Informacje na temat egzaminów znajdują się tu: http://akademiasztuki.eu/REKRUTACJA/Artykul/2#egzaminy-wstepne-wokalistyka-studia-stacjonarne-i-stopnia

Akademia Sztuki
×