Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Harmonogram egzaminów wstępnych - kierunek Wokalistyka w zakresie śpiew solowy studia stacjonarne II stopnia

Egzaminy wstępne na kierunek WOKALISTYKA w zakresie śpiew solowy studia pierwszego stopnia odbędą się w dniu 10 września 2019r.
 
  • W dniu egzaminu należy komisji okazać potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej (150 zł) oraz dowód osobisty
  • kandydaci na kierunek wokalistyka – dodatkowo zaświadczenie od lekarza foniatry określające stan głosu i dróg oddechowych - zgodnie z zapisem Uchwały rekrutacyjnej
  • na egzamin ze śpiewu solowego (I i II etap) oraz recytacji należy przynieść program w wersji pisemnej zawierający spis przygotowanych utworów: autor, tytuł.

 Plan egzaminów wstępnych: 10 września 2019 roku   - Pałac pod Globusem, pl. Orła Białego 2, Szczecin:

 I etap – godz. 12.30 – sala 006 – egzamin indywidualny ze śpiewu (wg harmonogramu dostępnego w dniu egzaminu):

Informacja o kandydatach, którzy dostali się do II etapu zostanie podana ok. godz. 15.00 na tablicy ogłoszeń AS, pl. Orła Białego 2

II etap – godz. 17.00 – rozmowa kwalifikacyjna, dla osób, które zaliczyły pozytywnie I etap i uzyskały min. 18 punktów ze śpiewu.

 

 Informacje na temat egzaminów znajdują się tu: http://akademiasztuki.eu/REKRUTACJA/Artykul/2#egzaminy-wstepne-wokalistyka-studia-stacjonarne-ii-stopnia

Akademia Sztuki
×