Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Sztuka mediów i animacja

 

Studia I stopnia na kierunku Sztuka mediów, specjalność sztuka mediów i animacja przygotowują do pracy w środowisku nowych mediów. Studenci uzyskują wyjątkowe umiejętności praktyczne wysoko cenione przez pracodawców z branż: medialnej i reklamowej. Przygotowujemy studentów do podjęcia studiów II stopnia.

 

Dwuletnie studia II stopnia w zakresie sztuki mediów i animacji przygotowują do samodzielnej aktywności twórczej oraz pracy w branży związanej z przemysłami kreatywnymi. Nauka jest ukierunkowana przede wszystkim na rozwinięcie umiejętności pracy z wybranymi przez studentów rodzajami mediów, a także samodzielnego przygotowania i prowadzenia projektów oraz organizacji pracy zespołowej. Zajęcia przygotowują studentów do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Kształcimy w zakresie:

- działań audiowizualnych i performatywnych,

- działań intermedialnych i interaktywnych,

- działań multimedialnych, 

- komunikacji wizualnej,

- nowych mediów

- projektowania publikacji multimedialnych i książki artystycznej, 

- rejestracji, edycji obrazu i dźwięku oraz postprodukcji,

- sztuki w przestrzeni publicznej i muzyki eksperymentalnej,

- historii i teorii sztuki oraz nowych mediów,

- specjalności fotografia,

- specjalności film eksperymentalny i animacja,

- malarstwa,

- rysunku,

- rzeźby i działań przestrzennych.

Akademia Sztuki
×