Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - kierunek Architektura Wnętrz i Przestrzeń Wirtualna, specjalność architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, studia stacjonarne I stopnia

UWAGA!!! Aktualizowano 24 czerwca 2020 

W związku z zagrożeniem epidemicznym Komisja Rekrutacyjna dla kierunku architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna podjęła decyzję o przeprowadzeniu egzaminu wstępnego za pośrednictwem narzędzi elektronicznych przy jednoczesnej modyfikacji warunków jego przeprowadzenia.

I Termin:

01.06.2020 - 25.06.2020 - elektroniczna rekrutacja kandydatów
08.07.2020 - przesyłanie prac drogą elektroniczną

Wyniki egzaminów dla I terminu z liczbą uzyskanych punktów z poszczególnych elementów egzaminu wstępnego zostaną opublikowane po zakończeniu prac Komisji Egzaminacyjnych

II Termin:

22.07.2020 - 28.08.2020 - elektroniczna rekrutacja kandydatów
07.09.2020 - 09.09.2020 - przesyłanie prac drogą elektroniczną

Wyniki egzaminów dla II terminu  z liczbą uzyskanych punktów z poszczególnych elementów egzaminu wstępnego oraz finalna lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu wstępnego z I i II terminu ustalona według liczby uzyskanych punktów zostaną opublikowane po zakończeniu prac Komisji Egzaminacyjnych.


do 01.10.2020 - składanie dokumentów
po 01.10.2020 - ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów oraz lista osób nieprzyjętych.

                                                       WARUNKI EGZAMINU NA STUDIA I STOPNIA

Kierunek: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, specjalność: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna / mebel i formy przestrzenne 

Egzamin jest jednoetapowy, składa się z dwóch elementów: teczki + prezentacji-video

Teczka:

- prace rysunkowe: minimum 10

- prace malarskie: minimum 5

Łącznie maksymalnie 25, przy czym w przypadku ostatnich 10 prac technika jest dowolna.

Video:

  1. Autoprezentacja (czas trwania 4-7 minut):

- w celu weryfikacji - ujęcie twarzy kandydata i jego dowodu osobistego (strony ze zdjęciem) oraz przedstawienie się

 - zainteresowania artystyczne

- uzasadnienie wyboru kierunku

- rola projektanta

- cel stawiany sobie w kontekście studiów na wybranym kierunku

 

  1. opis dwóch wybranych dzieł własnych, wykonanych w odmiennych technikach:

- przedstawienie techniki,

- uzasadnienie wyboru tematu i techniki,

- interpretacja/znaczenie pracy

Wymagania techniczne: prace z teczki muszą być zapisane w wysokiej rozdzielczości, zebrane w jeden plik pdf, opisany imieniem, nazwiskiem i wybranym kierunkiem (imie_nazwisko_specjalność)

Prezentacja powinna być przygotowana w układzie poziomym, przy minimalnej rozdzielczości: 1080x720 pikseli, opisana imieniem i nazwiskiem w formacie mp4.

Adres do wysyłki linków za pośrednictwem wetransferu: agnieszka.pawlowska@akademiasztuki.eu

Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania na egzaminie wynosi 100 punktów.   

Kandydat zalicza egzamin jeśli zdobędzie minimum 40% punktów.

Przystąpienie do egzaminu jest jednoznaczne z oświadczeniem przez Kandydata, że jest on autorem prezentowanych prac, udostępnionych materiałów oraz, że nie naruszają one żadnych praw osób trzecich.

Akademia Sztuki
×