Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - kierunek Architektura Wnętrz i Przestrzeń Wirtualna , specjalność: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, studia stacjonarne II stopnia

Kierunek: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, specjalność: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna

Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia na kierunku Architektura Wnętrz i Przestrzeń wirtualna składa się z prezentacji sylwetki Kandydata i prezentacji portfolio.

 

Portfolio zawierać powinno wybór prac spośród dotychczas zgromadzonego dorobku Kandydata, w tym projekt dyplomowy wieńczący studia pierwszego stopnia (lub drugiego, jeżeli Kandydat ukończył takie studia), realizacje powstałe zarówno w toku studiów, jak i będące zapisem działań wynikających z zainteresowań bądź związanych z działalnością zawodową.

Prezentacja powinna obejmować informacje na temat przebytych dotychczas ścieżek kształcenia i zdobytych doświadczeń zawodowych, komentarz do treści zawartych w portfolio, wiadomości o zainteresowaniach i planach związanych ze studiami na kierunku Architektura Wnętrz i Przestrzeń Wirtualna.

Za prezentację uzyskać można  do 35 punktów

Za portfolio uzyskać można do 45 punktów

Łączna, maksymalna suma punktów możliwych do zdobycia: 80.

 

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 40% punktów.

Akademia Sztuki
×