Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - kierunek Architektura Wnętrz i Przestrzeń Wirtualna , specjalność: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, studia stacjonarne II stopnia

UWAGA!!! Aktualizowano 24 czerwca 2020 

W związku z zagrożeniem epidemicznym Komisja Rekrutacyjna dla kierunku architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna  podjęła decyzję o przeprowadzeniu egzaminu wstępnego za pośrednictwem narzędzi elektronicznych przy jednoczesnej modyfikacji warunków jego przeprowadzenia.

I Termin:

01.06.2020 - 25.06.2020 - elektroniczna rekrutacja kandydatów
08.07.2020 - przesyłanie prac drogą elektroniczną

Wyniki egzaminów dla I terminu z liczbą uzyskanych punktów z poszczególnych elementów egzaminu wstępnego zostaną opublikowane po zakończeniu prac Komisji Egzaminacyjnych

II Termin:

22.07.2020 - 28.08.2020 - elektroniczna rekrutacja kandydatów
07.09.2020 - 09.09.2020 - przesyłanie prac drogą elektroniczną

Wyniki egzaminów dla II terminu  z liczbą uzyskanych punktów z poszczególnych elementów egzaminu wstępnego oraz finalna lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu wstępnego z I i II terminu ustalona według liczby uzyskanych punktów zostaną opublikowane po zakończeniu prac Komisji Egzaminacyjnych.


do 01.10.2020 - składanie dokumentów
po 01.10.2020 - ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów oraz lista osób nieprzyjętych.

WARUNKI EGZAMINU NA STUDIA II STOPNIA

Kierunek: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, specjalność: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna

Egzamin jednoetapowy, składający się z dwóch elementów: portfolio i prezentacji

  1. Portfolio (maksymalnie 45 pkt)

Dokumentacja fotograficzna prac wykonanych na I stopniu studiów i własnych, maksymalnie 25 prac.

  1. Prezentacja (maksymalnie 35 pkt): czas trwania 4-7 minut

- w celu weryfikacji - ujęcie twarzy kandydata i jego dowodu osobistego (strony ze zdjęciem) oraz przedstawienie się

- zainteresowania artystyczne i projektowe

- uzasadnienie wyboru kierunku

- cel stawiany sobie w kontekście studiów na wybranym kierunku

 

Wymagania techniczne: prace z teczki muszą być zapisane w wysokiej rozdzielczości, zebrane w jeden plik pdf, opisany imieniem, nazwiskiem i wybranym kierunkiem (imie_nazwisko_ specjalność)

Prezentacja powinna być przygotowana w układzie poziomym, przy minimalnej rozdzielczości: 1080x720 pikseli, opisana imieniem i nazwiskiem w formacie mp4.

Adres do wysyłki linków za pośrednictwem wetransferu: agnieszka.pawlowska@akademiasztuki.eu

Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania na egzaminie wynosi 80 punktów.   

Kandydat zalicza egzamin jeśli zdobędzie minimum 50% punktów

Przystąpienie do egzaminu jest jednoznaczne z oświadczeniem przez Kandydata, że jest on autorem prezentowanych prac, udostępnionych materiałów oraz, że nie naruszają one żadnych praw osób trzecich.

 

Akademia Sztuki
×