Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - kierunek Architektura Wnętrz i Przestrzeń Wirtualna , studia stacjonarne II stopnia

kierunek: Architektura Wnętrz i Przestrzeń Wirtualna

w zakresie architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna

 

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym.

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z prezentacji i przeglądu portfolio zawierającego dokumentację fotograficzną prac wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia, prac własnych oraz dokumentacji pracy dyplomowej licencjackiej.

Prezentacja - do 35 punktów

Portfolio - do 45 punktów

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za dodatkowy egzamin.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 40% punktów możliwych
do zdobycia.

 

 

Akademia Sztuki
×