Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

MEBEL I FORMY PRZESTRZENNE

Kierunek Architektura Wnętrz i Przestrzeń Wirtualna w zakresie: mebel i formy przestrzenne / studia I stopnia

 

Zakres kształcenia obejmuje:

 

  • Projektowanie mebli,
  • Projektowanie form użytkowych i przestrzennych, oświetlenia oraz komunikacji wizualnej,
  • Projektowanie architektury wnętrz,
  • Projektowanie konstrukcji opakowań,
  • Projektowanie detalu architektonicznego,
  • Rysunek projektowy,
  • Techniki cyfrowe w projektowaniu - modelowanie 2D i 3D

 

Celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie przyszłego projektanta zarówno do zespołowej jak i indywidualnej pracy związanej z projektowaniem mebli. Student uczy się projektować meble, formy użytkowe i przestrzenne oraz oświetlenie we wnętrzach i w przestrzeni otwartej, a także opakowania. Poznaje najnowsze technologie z zakresu projektowania architektury wnętrz, projektowania mebla i form przestrzennych w teorii i w praktyce, korzystając z najnowszego wyposażenia pracowni i warsztatów. Wykonuje prototypy mebli. Student ma szanse na zdobycie specjalizacji odpowiadającej potrzebom zatrudnienia w architektonicznych studiach projektowych, zakładach produkujących meble, pracowniach aranżacji wnętrz lub pracy w charakterze niezależnego projektanta. Program kierunku Architektury Wnętrz i Przestrzeni Wirtualnej pozwala na indywidualny wybór studiowanych dziedzin i dedykowanych im pracowni w zakresie projektowania.

Akademia Sztuki
×