Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - Kierunek: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, specjalność: mebel i formy przestrzenne

Kierunek: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, specjalność: mebel i formy przestrzenne

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydatów i autoprezentacja (minimum 5 malarskich i 10 rysunkowych). Kandydat ma możliwość zaprezentowania swoich prac wykonanych także w innej technice związanych z wybranym kierunkiem, m. in. fotografia, grafika. Na podstawie prac kandydata odpowiednia komisja egzaminacyjna rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie do następnego etapu egzaminu. Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac jest etapem egzaminu, za który kandydat nie otrzymuje punktów.

Etap II

Egzamin praktyczny,

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Zadanie z rysunku – do 35 punktów

Zadanie z malarstwa – do 15 punktów

Zadanie specjalistyczne – do 50 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 40% punktów możliwych do zdobycia.

Akademia Sztuki
×