Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

Specjalność: edukacja muzyczna

 

Specjalizacje: dyrygentura chóralna, muzyka kościelna, prowadzenie zespołów jazzowych

i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową

Studia I stopnia przygotowują do:

 

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej, prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia,
 • prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach,
 • prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych i wokalnych w szkolnictwie muzycznym I stopnia i amatorskim ruchu muzycznym,
 • działalności muzycznej w instytucjach kultury, kościołach oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia.
 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
 

Studia II stopnia przygotowują do:

 • prowadzenia zawodowych, amatorskich i szkolnych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych,
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia oraz w szkolnictwie ogólnokształcącym,
 • działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
 • działalności w instytucjach kultury, gimnazjach, liceach, kościołach i w mediach,
 • prowadzenia orkiestr dętych,
 • animacji życia muzycznego w różnych środowiskach.

 

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

Specjalność: edukacja muzyczna - dyrygentura chóralna

Specjalizacja: dyrygentura orkiestr dętych

 

Specjalność: edukacja muzyczna

specjalizacja: prowadzenie zespołów jazzowych i zespołów muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową

 

Specjalność: edukacja muzyczna - muzyka kościelna

Specjalność: edukacja muzyczna – dyrygentura chóralna i muzyka kościelna

 

 

Programy kształcenia na studiach II stopnia zostały tak skonstruowane, aby pogłębiały wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte na studiach I stopnia.

Akademia Sztuki
×