Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

Specjalności:

edukacja muzyczna,
edukacja muzyczna - dyrygentura chóralna,
edukacja muzyczna - muzyka kościelna,
edukacja muzyczna - prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową,
edukacja muzyczna - rytmika

Studia I stopnia przygotowują do:

 

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej, prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia,
 • prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach,
 • prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych i wokalnych w szkolnictwie muzycznym I stopnia i amatorskim ruchu muzycznym,
 • działalności muzycznej w instytucjach kultury, kościołach oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia.
 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
 

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

Specjalności:

edukacja muzyczna
edukacja muzyczna – dyrygentura chóralna
edukacja muzyczna – muzyka kościelna
edukacja muzyczna – dyrygentura chóralna,  specjalizacja: dyrygentura orkiestr dętych
arteterapia
edukacja muzyczna,  specjalizacja – prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową
nauczanie kształcenia słuchu, audycji muzycznych, literatury muzycznej, zasad muzyki z elementami edycji nut w szkolnictwie muzycznym

Studia II stopnia przygotowują do:

 • prowadzenia zawodowych, amatorskich i szkolnych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych,
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia oraz w szkolnictwie ogólnokształcącym,
 • działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
 • działalności w instytucjach kultury, gimnazjach, liceach, kościołach i w mediach,
 • prowadzenia orkiestr dętych,
 • animacji życia muzycznego w różnych środowiskach.

 

 

 

Programy kształcenia na studiach II stopnia zostały tak skonstruowane, aby pogłębiały wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte na studiach I stopnia.

Akademia Sztuki
×