Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Powołana przez JM Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie Komisja Rekrutacyjna dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w dniu 29.05.2020 r. podjęła uchwałę, w której w związku z sytuacją epidemiczną zmienia warunki egzaminów wstępnych (do pobrania na końcu tekstu i zdjęć).

Warunki rekrutacji dla kandydatów na studia I stopnia – kliknij tutaj.

Warunki rekrutacji dla kandydatów na studia II stopnia – kliknij tutaj.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
Specjalności:
 • edukacja muzyczna,
 • edukacja muzyczna - muzyka kościelna,
 • edukacja muzyczna - prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową,
 • edukacja muzyczna - rytmika.
Studia I stopnia przygotowują do:
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej, 
 • prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach,
 • prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych i wokalnych w szkolnictwie muzycznym I stopnia i amatorskim ruchu muzycznym,
 • działalności muzycznej w instytucjach kultury, kościołach oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.
 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
Specjalności:
 • edukacja muzyczna,
 • edukacja muzyczna – dyrygentura chóralna,
 • edukacja muzyczna – muzyka kościelna,
 • edukacja muzyczna – dyrygentura chóralna,  specjalizacja: dyrygentura orkiestr dętych,
 • arteterapia,
 • edukacja muzyczna,  specjalizacja – prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową,
 • nauczanie kształcenia słuchu, audycji muzycznych, literatury muzycznej, zasad muzyki z elementami edycji nut w szkolnictwie muzycznym I stopnia.
Studia II stopnia przygotowują do:
 • prowadzenia zawodowych, amatorskich i szkolnych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych,
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia oraz w szkolnictwie ogólnokształcącym (w zależności od ukończonej specjalności),
 • działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
 • działalności muzycznej w instytucjach kultury, szkołach, liceach, kościołach i w mediach,
 • prowadzenia orkiestr dętych,
 • animacji życia muzycznego w różnych środowiskach.
Akademia Sztuki
×