Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia stacjonarne I stopnia

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia

Egzamin obejmuje:

· śpiew (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden a cappella) – do 25 punktów;

· fortepian, ewentualnie inny instrument melodyczny (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze) – do 25 punktów;

· kształcenie słuchu i zasady muzyki – do 25 punktów;

· rozmowę kwalifikacyjną na temat motywów podjęcia studiów oraz działalności muzycznej kandydata – do 25 punktów.

 

Kandydat może (nie musi) wybrać jedną z poniższych specjalności. W tym przypadku ma on obowiązek przystąpić do kolejnego egzaminu:

· specjalność prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową –biorąc udział w egzaminie głównym (śpiew i instrument), kandydat prezentuje odpowiedni repertuar (standard jazzowy lub utwór z gatunku muzyki rozrywkowej) – do 25 punktów;

· specjalność rytmika – kandydat przedstawia ekspresję ruchową do dwóch zróżnicowanych charakterem fragmentów utworów muzycznych, ocena liczona jako średnia: prezentacja + kształcenie słuchu i zasady muzyki – do 25 punktów;

· specjalność muzyka kościelna – kandydat gra na organach dwa dowolne utwory, ocena liczona jako średnia: organy + fortepian – do 25 punktów.

Uwagi:

Maksymalna łączna liczba punktów, które może otrzymać kandydat za obowiązkowe egzaminy, wynosi 100. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin wstępny, liczba punktów z każdego przedmiotu musi wynosić minimum 11, a także minimalna łączna liczba punktów (ze wszystkich składowych egzaminu) musi wynosić minimum 50.

Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich, nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem.

 

Akademia Sztuki
×