Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne- Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejspecjalność: edukacja muzyczna, studia stacjonarne I stopnia

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

specjalność: edukacja muzyczna

 

  • Kandydaci zą obowiązani dostarczyć nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie na 2 tygodnie przed terminem egzaminów.

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

  1. Egzamin z dyrygowania (2 utwory o zróżnicowanym charakterze).
  2. Egzamin ze śpiewu (2 utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden a cappella).
  3. Egzamin z fortepianu (wykonanie dwóch zróżnicowanych utworów).
  4. Egzamin ustny z kształcenia słuchu, połączony z harmonią i zasadami muzyki.

Dodatkowo dla specjalizacji:

- prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową: 2 utwory z wybranego instrumentu głównego.

- muzyka kościelna: 2 pieśni lub 2 utwory na organach.

- rytmika: kandydat przedstawia ekspresję ruchową do 2 zróżnicowanych charakterem fragmentów utworów.

 

Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego jest uzyskanie z egzaminu z dyrygowania co najmniej 18 punktów w skali 25-punktowej.

Akademia Sztuki
×