Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia stacjonarne I stopnia

Etapy rekrutacji dla drugiego terminu na Wydziale Edukacji Muzycznej:

 • elektroniczna rekrutacja -> 22 lipca - 28 sierpnia 2020 (wraz z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej 150 zł);
 • dodatkowy egzamin z fortepianu warunkujący dopuszczenie do egzaminu wstępnego - kandydat gra dowolny utwór, którego poziom odpowiada jego umiejętnościom -> nagranie należy przesłać w dniach 22 lipca - 28 sierpnia 2020 (obowiązuje tylko kandydatów na studia II stopnia, którzy nie mają ukończonych studiów muzycznych I stopnia);
 • egzaminy wstępne (przesyłanie plików) -> 7-11 września 2020;
 • składanie kompletu dokumentów -> do 1 października 2020.

 

Obowiązkowe:

 1. Egzamin z kształcenia słuchu
  Kandydat śpiewa ćwiczenie solfeżowe używając nazewnictwa literowego lub solmizacji, a następnie (w tym samym nagraniu) recytuje ćwiczenie rytmiczne na sylabie „ta”, do wyboru po jednym spośród ćwiczeń zawartych w pliku egzamin_wem_sluch1st.pdf.
 2. Egzamin z dyrygowania
  Kandydat dyryguje utwór, do wyboru jeden spośród zawartych w pliku egzamin_wem_dyrygowanie.pdf
  (należy dyrygować z odtwarzanym odpowiednim plikiem dźwiękowym: zla_zima.mp3, taniec.mp3, w_polu.mp3, macius.mp3, dobranoc.mp3).
 3. Egzamin ze śpiewu
  Kandydat śpiewa piosenkę a cappella – do wyboru jedna spośród zawartych w pliku egzamin_wem_spiew.pdf.
 4. Egzamin z fortepianu, ewentualnie z gry na innym instrumencie melodycznym
  Kandydat wykonuje na fortepianie lub innym instrumencie dowolny utwór, którego poziom odpowiada jego umiejętnościom.

Dodatkowe dla osób wybierających specjalność:

 1. edukacja muzyczna – muzyka kościelna:
  Egzamin z organów
  Kandydat gra na organach (ewentualnie na fortepianie) dowolny utwór, którego poziom odpowiada jego umiejętnościom.
 2. edukacja muzyczna – prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową:
  Egzamin ze śpiewu/gry (jazz, muzyka rozrywkowa)
  Kandydat śpiewa a cappella Route_66.pdf oraz dowolny utwór w języku polskim (w obu utworach do zaprezentowania linia melodyczna, improwizacja będzie dodatkowym atutem) lub gra na instrumencie dowolny standard jazzowy, bądź utwór z gatunku muzyki rozrywkowej (do zaprezentowania linia melodyczna i – w zależności od instrumentu – harmonia, improwizacja będzie dodatkowym atutem).
 3. edukacja muzyczna – rytmika:
  Egzamin z ekspresji ruchowej
  Kandydat przedstawia ekspresję ruchową do dwóch fragmentów utworów muzycznych zawartych w plikach rytmika1.mp3 oraz rytmika2.mp3.

Do linków z nagraniami wszyscy kandydaci obowiązkowo dołączają plik PDF z opisem przebiegu swojej dotychczasowej edukacji muzycznej i działalności (np. lekcje gry na instrumencie, lekcje śpiewu, taniec, chór, zespół, inna działalność muzyczna). W treści opisu powinno być zawarte imię i nazwisko kandydata.

Pozostałe ważne informacje, m.in. wymagania dotyczące przygotowania i przesyłania plików, zawarte są w uchwale nr 1/2020 Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Edukacji Muzycznej – koniecznie przeczytaj

Akademia Sztuki
×