Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia stacjonarne II stopnia

Kandydaci zą obowiązani dostarczyć nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie na 2 tygodnie przed terminem egzaminów.


Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w zakresie: edukacja muzyczna

 1. Egzamin ze śpiewu (2 pieśni zróżnicowane charakterem).
 2. Egzamin z metodyki edukacji muzycznej.

 

Dodatkowo:

A: w zakresie: edukacja muzycznamuzyka kościelna

 1. Egzamin z gry na organach (2 utwory z literatury organowej).
 2. Egzamin ze śpiewu (2 pieśni o zróżnicowanym charakterze).
 

B: w zakresie: edukacja muzyczna - dyrygentura chóralna

 1. Egzamin z dyrygowania (2 utwory a cappella lub wokalno-instrumentalnymi).
 2. Egzamin ze śpiewu (2 pieśni o zróżnicowanym charakterze).
 

C: w zakresie: edukacja muzyczna - dyrygentura chóralna: specjalizacja: dyrygentura orkiestr dętych

 1. Egzamin z dyrygowania dwoma utworami a cappella lub wokalno-instrumentalnymi
 2. Egzamin z gry na wybranym instrumencie dętym (dwa zróżnicowane utwory)

 

D: w zakresie: edukacja muzyczna - nauczanie przedmiotów ogólnomuzycznych w szkole muzycznej

 1. Egzamin ze śpiewu (2 pieśni zróżnicowane charakterem).
 2. Egzamin z kształcenia słuchu z zasadami muzyki.

 

E: w zakresie: edukacja muzyczna, specjalizacja: prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową

 1. Egzamin ze śpiewu lub gry na instrumencie (2 pieśni lub 2 utwory zróżnicowane charakterem).
 2. Egzamin z metodyki edukacji muzycznej.

 

Uwaga! Kandydaci, którzy nie mają ukończonych studiów muzycznych zdają dodatkowo egzamin z kształcenia słuchu oraz ustny z historii muzyki. Wynikiem tego egzaminu jest dopuszczenie albo niedopuszczenie do dodatkowego egzaminu wstępnego. Za egzamin z kształcenia słuchu oraz ustny  z historii muzyki kandydat nie otrzymuje punktów.

Akademia Sztuki
×