Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia stacjonarne II stopnia

Etapy rekrutacji dla drugiego terminu na Wydziale Edukacji Muzycznej:

 • elektroniczna rekrutacja -> 22 lipca - 28 sierpnia 2020 (wraz z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej 150 zł);
 • dodatkowy egzamin z fortepianu warunkujący dopuszczenie do egzaminu wstępnego - kandydat gra dowolny utwór, którego poziom odpowiada jego umiejętnościom -> nagranie należy przesłać w dniach 22 lipca - 28 sierpnia 2020 (obowiązuje tylko kandydatów na studia II stopnia, którzy nie mają ukończonych studiów muzycznych I stopnia);
 • egzaminy wstępne (przesyłanie plików) -> 7-11 września 2020;
 • składanie kompletu dokumentów -> do 1 października 2020.
Kandydatów, którzy nie mają ukończonych studiów muzycznych I stopnia, obowiązuje dodatkowy egzamin z fortepianu, warunkujący dopuszczenie do egzaminu wstępnego. Kandydat wykonuje na fortepianie dowolny utwór, którego poziom odpowiada jego umiejętnościom. Link do pliku z nagraniem należy przesłać w dniach 1-25 czerwca 2020 r. (dla pierwszego terminu rekrutacji) lub w dniach 22 lipca - 28 sierpnia 2020 (dla drugiego terminu rekrutacji).

 

Obowiązkowe dla wszystkich:

 1. Egzamin z metodyki edukacji muzycznej
  Kandydat pisze pracę pisemną (nie mniej niż 1 strona, nie więcej niż 2 strony A4, czcionka Times New Roman – rozmiar 12, marginesy 2,5 cm, tekst wyjustowany) na temat „Wyzwania współczesnego nauczyciela muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym”.
 2. Egzamin ze śpiewu  
  Kandydat śpiewa a cappella jedno z ćwiczeń N. Vaccai (nuty:
  kliknij tutaj) lub jedną z pieśni S. Moniuszki (link do strony z nutami: kliknij tutaj)

Dodatkowo kandydat wybiera jedną lub dwie z poniższych specjalności:

 1. edukacja muzyczna – muzyka kościelna
  Egzamin z organów
  Kandydat gra na organach (ewentualnie na fortepianie) dowolny utwór, którego poziom odpowiada jego umiejętnościom, a także akompaniament do wybranej pieśni liturgicznej (dwie zwrotki ze wstępem).
 2. edukacja muzyczna – dyrygentura chóralna
  Egzamin z dyrygowania
  Kandydat dyryguje utwór wybrany spośród następujących: Alleluja R. Twardowskiego, Magnificat A. Koszewskiego, Ojcze nasz S. Moniuszki (nuty: dyryg_alleluja_twardowski.pdf, dyryg_magnificat_koszewski.pdf, dyryg_ojcze_nasz_moniuszko.pdf, pliki dźwiękowe: dyryg_alleluja_twardowski.mp3, dyryg_magnificat_koszewski.mp3, dyryg_ojcze_nasz_moniuszko.mp3). Dopuszcza się przesłanie nagrania innego utworu, z tegorocznego egzaminu z dyrygowania na zakończenie studiów pierwszego stopnia.
 3. edukacja muzyczna – dyrygentura chóralna, specjalizacja: dyrygentura orkiestr dętych
  Egzamin z instrumentu dętego
  Kandydat gra na instrumencie dętym dowolny utwór, odpowiadający jego umiejętnościom.
 4. nauczanie kształcenia słuchu, audycji muzycznych, literatury muzycznej, zasad muzyki z elementami edycji nut w szkolnictwie muzycznym I st.
  Egzamin z kształcenia słuchu
  Kandydat śpiewa ćwiczenie solfeżowe używając nazewnictwa literowego lub solmizacji, a następnie (w tym samym nagraniu) recytuje ćwiczenie rytmiczne na sylabie „ta” (wraz z jednoczesnym stukaniem lub taktowaniem pulsu ćwierćnuty w tempie 60 BPM w pierwszym ćwiczeniu rytmicznym lub pulsu ćwierćnuty z kropką w tempie 50 BPM w drugim ćwiczeniu rytmicznym), do wyboru po jednym spośród ćwiczeń zawartych w pliku egzamin_wem_sluch2st.pdf.
 5. arteterapia
  Autoprezentacja
  Kandydat nagrywa max. 3-minutową wypowiedź, w której wyjaśnia motywy podjęcia studiów na specjalności arteterapia.
 6. edukacja muzyczna, specjalizacja: prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową
  Egzamin ze śpiewu/gry (jazz, muzyka rozrywkowa)
  Kandydat śpiewa a cappella piosenkę Czas nas uczy pogody oraz standard jazzowy do wyboru z pozostałych w pliku egzamin_wem_jazz2st_voc.pdf lub gra na instrumencie Straight No Chaser oraz standard jazzowy do wyboru z pozostałych w pliku egzamin_wem_jazz2st_instr.pdf  (do zaprezentowania linia melodyczna i – w zależności od instrumentu – harmonia, obowiązkowa improwizacja).

Do linków z nagraniami wszyscy kandydaci obowiązkowo dołączają plik PDF z opisem przebiegu swojej dotychczasowej edukacji muzycznej i działalności (np. lekcje gry na instrumencie, lekcje śpiewu, taniec, chór, zespół, inna działalność muzyczna). W treści opisu powinno być zawarte imię i nazwisko kandydata.

Pozostałe ważne informacje, m.in. wymagania dotyczące opisania i przesyłania plików, zawarte są w uchwale nr 1/2020 Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Edukacji Muzycznej – koniecznie przeczytaj
Akademia Sztuki
×