Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia stacjonarne II stopnia

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Kandydat musi wybrać jedną, dwie lub trzy z poniższych specjalności, dla których obowiązują odpowiednie egzaminy:

· arteterapia

- śpiew (kandydat wykonuje dwie pieśni o zróżnicowanym charakterze) – do 25 punktów;

- rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.

· dyrygentura chóralna

- dyrygowanie (kandydat wykonuje dwa utwory z literatury chóralnej) – do 25 punktów;

- rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.

· dyrygentura orkiestr dętych

- gra na wybranym instrumencie dętym (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze) – do 25 punktów;

- rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.

· muzyka kościelna

- gra na organach (kandydat wykonuje dowolny utwór z literatury organowej, akompaniament do wybranej pieśni liturgicznej ze śpiewem oraz części stałe mszy) – do 25 punktów;

- rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.

· nauczanie kształcenia słuchu (I st.) , audycji muzycznych, literatury muzycznej i zasad muzyki z elementami edycji nut w szkolnictwie muzycznym

- kształcenie słuchu z zasadami muzyki – do 25 punktów;

- rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.

· muzyka jazzowa i rozrywkowa

- śpiew lub gra na wybranym instrumencie (kandydat wykonuje standard jazzowy i utwór z gatunku muzyki rozrywkowej) – do 25 punktów;

- rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.

Uwagi:

Maksymalna łączna liczba punktów, które może otrzymać kandydat za obowiązkowe egzaminy, wynosi 50. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin wstępny, liczba punktów z każdego przedmiotu musi wynosić minimum 11, a także minimalna łączna liczba punktów (ze wszystkich składowych egzaminu) musi wynosić minimum 25.

Kandydaci, którzy nie mają ukończonych studiów muzycznych I stopnia, zdają dodatkowo egzamin z kształcenia słuchu, harmonii oraz gry na fortepianie. Wynikiem tego egzaminu jest dopuszczenie albo niedopuszczenie do dodatkowego egzaminu wstępnego, kandydat nie otrzymuje punktów.

Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich, nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem.

Akademia Sztuki
×