Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - Wokalistyka, studia stacjonarne II stopnia

 

Egzaminy wstępne – Wokalistyka, studia stacjonarne II stopnia

Kierunek: Wokalistyka

Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie od lekarza foniatry określające stan głosu oraz stwierdzające przydatność do zawodu śpiewaka. Prosimy o przygotowanie programu egzaminu w formie pisemnej

 

Egzamin wstępny obejmuje:                       

Etap I:

Kandydaci zgłaszają cztery utwory (w tym jeden w języku polskim): dwie pieśni i dwie arie.

a)      wykonanie dwóch pieśni,

b)     wykonanie dwóch arii.

Kandydat za etap I może uzyskać maksymalnie 25 punktów.

Etap II:

rozmowa kwalifikacyjna na temat związany z kierunkiem studiów – do 25 punktów.

 

Uwaga! Kandydaci, którzy nie mają ukończonych studiów muzycznych zdają dodatkowo egzamin z kształcenia słuchu oraz ustny z historii muzyki. Wynikiem tego egzaminu jest dopuszczenie albo niedopuszczenie do dodatkowego egzaminu wstępnego. Za egzamin z kształcenia słuchu oraz ustny z historii muzyki kandydat nie otrzymuje punktów.

Akademia Sztuki
×