Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

GRAFIKA INTERAKTYWNA

Kierunek Grafika  specjalność: grafika interaktywna / studia I stopnia / stacjonarne

 

Zakres kształcenia obejmuje:

 

  • Projektowanie grafiki cyfrowej
  • Projektowanie gier i aplikacji
  • Modelowanie 2D i 3D
  • Interdyscyplinarne tworzenie działań performatywnych
  • Projektowanie dźwięku
  • Techniki łączone: film, animacja, grafika cyfrowa, działania przestrzenne

 

Studia w zakresie Grafika Interaktywna, przygotowują studentów do działalności w obszarze zarówno projektowania gier i aplikacji multimedialnych, modelowania 3D jak i działań w obszarze szeroko pojętej sztuki współczesnej, gdzie klasyczne techniki artystyczne: malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia - łączą się obszarami technik cyfrowych, filmowych, performatywnych. Podstawowym celem jest  kształcenie profesjonalnych grafików - artystów i projektantów, umiejących twórczo i oryginalnie realizować swoje idee, w oparciu o aktualny cyfrowy i analogowy warsztat pracy. Studenci mają więc okazję do  dwutorowego rozwoju w trakcie studiów. Mogą skupić się na procesie tworzenia gier oraz poznać zagadnienia dotyczące ich dystrybucji i promocji, udając się na staże i praktyki w firmach produkujących gry. Pozostali - nastawieni na działania interaktywne i multimedialne w zakresie sztuki, mają szansę na konfrontację z rynkiem sztuki podczas wystaw, w których będą mieć możliwość brać udział, zarówno w kraju jak i za granicą.

Akademia Sztuki
×