Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - GRAFIKA, specjalność GRAFIKA PROJEKTOWA, studia stacjonarne I stopnia

Kierunek: grafika, specjalność: grafika projektowa

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydatów i autoprezentacja (minimum 5 malarskich i 10 rysunkowych). Kandydat ma możliwość zaprezentowania swoich prac wykonanych także w innej technice związanych z wybranym kierunkiem, m. in. fotografia, grafika. Na podstawie prac kandydata odpowiednia komisja egzaminacyjna rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie do następnego etapu egzaminu. Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac jest etapem egzaminu, za który kandydat nie otrzymuje punktów.

Etap II

Egzamin praktyczny

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Zadanie z rysunku – do 25 punktów

Zadanie z malarstwa – do 25 punktów

Zadanie specjalistyczne – do 50 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 40% punktów możliwych do zdobycia.

 

Akademia Sztuki
×