Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - grafika projektowa, studia stacjonarne II stopnia

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym.

 

Kierunek: grafika, w zakresie: grafika projektowa

Prezentacja – do 35 punktów

Portfolio – do 45 punktów

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za dodatkowy egzamin.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 40% punktów możliwych
do zdobycia.

 
Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z prezentacji i przeglądu portfolio zawierającego dokumentację fotograficzną prac wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia - licencjackich, prac własnych oraz dokumentacji pracy dyplomowej licencjackiej.
 
 
Akademia Sztuki
×