Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne Instrumentalistyka, studia stacjonarne I stopnia

 

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

kierunek: instrumentalistyka

zakres: akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, harfa, klarnet,  kontrabas, obój, organy, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela

Egzamin wstępny wymaga umiejętności na poziomie klasy dyplomowej szkoły muzycznej II stopnia
i obejmuje:

Egzamin z instrumentu głównego – do 75 punktów (3 x 25),

Egzamin z utworu klauzurowego – do 5 punktów,

Egzamin z gry, a’vista – do 5 punktów,

Egzamin z kształcenia słuchu – do 15 punktów.

 

Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego jest uzyskanie z egzaminu
z instrumentu głównego co najmniej 54 (3 x 18) punktów.

Szczegółowy program dotyczący gry na wybranym instrumencie w ramach egzaminu wstępnego
na studia pierwszego stopnia

InstrumentProgram
Fortepian
 1. oryginalny utwór J. S. Bacha zawierający fugę (np. preludium i fuga z DWK, toccata, partita)
 2. dwie etiudy na różne problemy techniczne, w tym etiuda F. Chopina (z wyjątkiem etiud op. 10 nr 3, 6; op. 25 nr 7 oraz etiud bez opusu)
 3. sonata klasyczna lub romantyczna
 4. większy utwór F. Chopina (np. polonez, ballada, scherzo lub tp.)
 5. utwór dowolny XIX – XXI w.
Skrzypce
 1. Dwie kontrastujące części z jednej z Sonat lub Partit J. S. Bacha
 2. Jeden dowolny kaprys na skrzypce solo
 3. I lub II i III część z dowolnego koncertu skrzypcowego
Altówka
 1. Dwie kontrastujące części z jednej z Suit lub Sonat J. S. Bacha albo M. Regera
 2. Jeden dowolny kaprys na altówkę solo
 1. I lub II i III część z dowolnego koncertu altówkowego
Wiolonczela
 1. Dwie kontrastujące części wybrane z Suit J. S. Bacha
 2. Etiuda lub kaprys
 3. Jedna część koncertu lub sonaty na wiolonczelę
Kontrabas
 1. Etiuda lub kaprys albo dwie kontrastujące części wybrane z suit H. Fryby lub J. S. Bacha
 2. Sonata (dwie części kontrastujące)
 3. I lub II i III część dowolnego koncertu
Gitara
 1. Utwór z epoki renesansu lub baroku (w przypadku utworu cyklicznego – 3 części kontrastowe)
 2. Etiuda prezentująca dowolną technikę gitarową (XVIII-XX w.)
 3. Sonata lub wariacje
Perkusja
 1. Utwór dowolny (solo lub z akompaniamentem) na werbel
 2. Utwór dowolny (solo lub z akompaniamentem) na kotły
 3. Utwór dowolny (wykorzystujący czteropałkową technikę gry) na wibrafon
 4. Utwór dowolny (wykorzystujący czteropałkową technikę gry) na marimbę

Uwaga: Ponadto kandydaci poddani zostaną sprawdzianowi umiejętności technicznych
w grze (tremolo na werblu, tremolo na kotłach, wykonanie gam na ksylofonie itp.). Jeżeli kandydat w czasie swojej nauki w szkole średniej nie zetknął się równocześnie z grą
na wibrafonie i marimbie wykonuje utwór na jednym z tych instrumentów.

 

Instrumenty dęte/Akordeon

Własne programy kandydatów uwzględniające różne style i formy muzyczne

Harfa
 1. Etiuda koncertowa (XIX/XX wiek)
 2. Transkrypcje utworów J. F. Händla, J. S. Bacha lub Aria i Rigaudon – G. Kirchhofa
 3. Sonata lub wariacje (XIX/XX wiek)
 4. Utwór dowolny (XIX/XX wiek)                          
Organy
 1. J.S. Bach – Jedna ze skrajnych części sonat triowych
 2. J.S. Bach – Preludium lub Toccata i fuga
 3. Utwór dowolny XIX – XXI w.

 

Uwaga! Komisje egzaminacyjne rezerwują sobie prawo wyboru utworów lub ich części
do prezentacji.

Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki
w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich, najpóźniej do dwóch tygodni przed egzaminem.

Akademia Sztuki
×