Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne Instrumentalistyka, studia stacjonarne I stopnia

Uwaga aktualizacja -  szczegóły dotyczące zdalnego egzaminu wstępnego znajdują się w uchwale Komisji rekrutacyjnej :

https://akademiasztuki.eu/sites/default/files/2020-06/20200615_Uchwa%C5%82a%20Komisji%20Rekrutacyjnej%20WI%202020%20_0.pdf

 

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

kierunek: instrumentalistyka

zakres: akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, harfa, klarnet,  kontrabas, obój, organy, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela

Egzamin wstępny wymaga umiejętności na poziomie klasy dyplomowej szkoły muzycznej II stopnia
i obejmuje:

W ramach egzaminów wstępnych dla kandydatów na studia I stopnia, należy przysłać pliki video, na którym kandydat wykonuje odpowiednio:

 • Fortepian:

1. J. S. Bach - utwór z fugą (np. DWK, toccata, partita)

2.  Etiuda (wskazana Chopina, ale może być innego kompozytora)

3.  Większy utwór Chopina (np. polonez, ballada, scherzo)

4.  Sonata klasyczna - minimum jedna część (allegro sonatowe lub rondo)

 • Skrzypce:

1. Dwie kontrastujące części z Sonat lub Partit J. S. Bacha

2. Jeden dowolny kaprys na skrzypce solo

3. I lub II i III część z dowolnego koncertu skrzypcowego

 

 • Altówka:

1. Dwie kontrastujące części z jednej z Suit lub Sonat J. S. Bacha lub M. Regera

2. Jeden dowolny kaprys lub etiuda na altówkę solo

3. I lub II i III część z dowolnego koncertu altówkowego

 • Wiolonczela:

1. Dwie kontrastujące część z jednej z Suit J. S. Bacha

2. Dowolna etiuda lub kaprys

3. Jedna część koncertu lub sonaty wiolonczelowej.

 • Kontrabas:

1. Etiuda lub kaprys, lub dwie kontrastujące części z Suit H. Fryby lub J. S. Bacha

2. Sonata (dwie kontrastujące części)

3. I lub II i III część dowolnego koncertu

 • Gitara:

1. Utwór z epoki renesansu lub baroku

2. Etiuda prezentująca dowolną technikę gitarową

3. Forma cykliczna (sonata lub temat z wariacjami)

 • Perkusja:

1. Utwór dowolny (solo lub z akompaniamentem) na werbel

2. Utwór dowolny (solo lub z akompaniamentem) na kotły

3. Utwór dowolny (wykorzystujący czteropałkową technikę gry) na wibrafon

4. Utwór dowolny (wykorzystujący czteropałkową technikę gry) na marimbę

Lub cztery dowolne utwory na werbel, kotły, wibrafon i marimbę.

 

 

 • Instrumenty dęte:

1. Utwór cykliczny

2. Utwór dowolny

Utwory powinny być zróżnicowane stylistycznie

Czas trwania programu minimum 15 minut.

 • Akordeon:

1. Utwór cykliczny

2. Utwór dowolny

3. Utwór z zakresu muzyki dawnej

Czas trwania programu minimum 15 minut.

 • Harfa:

1. Etiuda koncertowa (XIX/XX wiek)

2. Transkrypcje utworów J. F. Haendla, J. S. Bacha lub Aria i Rigaudon – G. Kirchnofa

3. Sonata lub wariacje (XIX/XX wiek)

4. Utwór dowolny (XIX/XX wiek)

 • Organy:

1. J. S. Bach – jedna ze skrajnych części sonat triowych

2. J. S. Bach – Preludium lub Toccata i fuga

3. Utwór dowolny (XIX/XX wiek)

Akademia Sztuki
×