Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - Instrumentalistyka, studia stacjonarne II stopnia

Uwaga aktualizacja -  szczegóły dotyczące zdalnego egzaminu wstępnego znajdują się w uchwale Komisji rekrutacyjnej :

https://akademiasztuki.eu/sites/default/files/2020-06/20200615_Uchwa%C5%82a%20Komisji%20Rekrutacyjnej%20WI%202020%20_0.pdf

 

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: instrumentalistyka specjalność: gra na instrumencie

Specjalność: akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, harfa, klarnet, kontrabas, obój, organy, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela

Kierunek: instrumentalistyka,

Egzamin wstępny wymaga umiejętności na poziomie roku dyplomowego studiów pierwszego stopnia kierunku instrumentalistyka i obejmuje:

W ramach egzaminów wstępnych dla kandydatów na studia II stopnia, należy przysłać pliki video, na którym kandydat wykonuje odpowiednio:

 • Fortepian:

Dowolny program zróżnicowany stylistycznie zawierający utwory co najmniej z dwóch epok. Czas trwania programu minimum 15 minut.

 • Skrzypce:

1. Jeden dowolny kaprys na skrzypce solo

2. I lub II i III część z dowolnego koncertu skrzypcowego

3. Utwór dowolny na skrzypce solo lub z towarzyszeniem fortepianu

 • Altówka:

1. Jeden dowolny kaprys lub etiuda na altówkę solo

2. I lub II i III część z dowolnego koncertu altówkowego

3. Utwór dowolny na altówkę solo lub z towarzyszeniem fortepianu

 

 • Wiolonczela:

1. Dwie kontrastujące część z jednej z Suit J. S. Bacha

2. Dowolna etiuda lub kaprys

3. Pierwsza część dowolnego koncertu wiolonczelowego.

 • Kontrabas:

1. Etiuda lub kaprys, lub dwie kontrastujące części z Suit H. Fryby lub J. S. Bacha

2. Sonata (dwie kontrastujące części)

3. I lub II i III część dowolnego koncertu

 • Gitara:

Dowolny program zróżnicowany stylistycznie zawierający utwory co najmniej z dwóch epok w tym jedna większa forma. Czas trwania programu minimum 15 minut.

 • Perkusja:

1. Dwa dowolne utwory, jeden z nich oparty na rudymentarnej technice werblowej

1. Utwór dowolny (solo lub z akompaniamentem) na kotły

3. Utwór dowolny (wykorzystujący czteropałkową technikę gry) na wibrafon

4. Utwór dowolny (wykorzystujący czteropałkową technikę gry) na marimbę

Lub cztery dowolne utwory na werbel, kotły, wibrafon i marimbę.

 • Instrumenty dęte:

1. Utwór cykliczny

2. Utwór dowolny

Utwory powinny być zróżnicowane stylistycznie

Czas trwania programu minimum 15 minut.

 • Akordeon:

1. Utwór cykliczny

2. Utwór dowolny

3. Utwór z zakresu muzyki dawnej

Czas trwania programu minimum 15 minut.

 • Harfa:

Dowolny program  zróżnicowany stylistycznie zawierający formę cykliczną. Czas trwania programu minimum 15 minut.

 • Organy:

1. J. S. Bach – jedna z dużych form (Preludium i fuga, Toccata i fuga, Fantazja i fuga, Passacaglia c-moll)

2. Utwór dowolny (XIX/XX wiek) większych rozmiarów

Akademia Sztuki
×