Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Malarstwo

 

Kierunek malarstwo 

Studia I stopnia w zakresie malarstwa są oparte na programach autorskich dostosowanych do realiów nieustannie zmieniającej się rzeczywistości i obiegu sztuki. Studia na tym kierunku łączą tradycyjną praktykę warsztatową z kształceniem w zakresie nowych mediów, umożliwiając zdobycie niezbędnych kompetencji artystycznych w obszarze szeroko rozumianego malarstwa. Przygotowujemy studentów do podjęcia studiów II stopnia.

 

Dwuletnie studia II stopnia w zakresie malarstwa przygotowują do rozpoczęcia samodzielnej aktywności twórczej, pracy w instytucjach kultury oraz pracy w obszarze szeroko rozumianych przemysłów kreatywnych. Szczególną wagę przykładamy do zindywidualizowania procesu kształcenia w oparciu o współpracę z liczącymi się ośrodkami prezentującymi sztukę najnowszą w kraju i za granicą. Studia te przygotowują do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Kształcimy w zakresie:

- malarstwa,

- rysunku,

- street artu,

- technik uzupełniających opartych na kształceniu kierunkowym,

- specjalności :multimedia, fotografia, film eksperymentalny i animacja,

- strategii kuratorskich i technik wystawienniczych.

.

Akademia Sztuki
×