Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Wzornictwo

 

Wzornictwo (ang. design) to kierunek studiów, umożliwiający nabycie umiejętności projektowania przedmiotów, ubioru czy graficznych elementów komunikacji wizualnej. Umiejętności tworzenia zarówno estetycznej strony projektu, jak i rozwiązywania problemów funkcji czy konstrukcji.

 

Kandydaci od razu deklarują studia w zakresie:

- komunikacja wizualna i gry komputerowe

- projektowanie produktu 

- projektowanie ubioru 

 

Studia na poszczególnych specjalnościach kierunku WZORNICTWO wyraźnie różnią się programem:

- komunikacja wizualna to przede wszystkim projektowanie wydawnictw i publikacji multimedialnych, branding (tworzenie marek) i identyfikacja wizualna, projektowanie opakowań, liternictwo i typografia, fotografia reklamowa i wydawnicza, projektowanie stron WWW i aplikacji mobilnych;

- projektowanie produktu to przede wszystkim systemowe projektowanie produktu, projektowanie konceptualne, projektowanie światła, projektowanie otoczenia produktu, modelowanie i prototypowanie, ergonomia, rysunek koncepcyjny i techniczny, fotografia produktu);

- projektowanie ubioru to przede wszystkim projektowanie ubioru, projektowanie tkaniny, projektowanie obuwia i akcesoriów, projektowanie biżuterii, techniki krawieckie i obuwnicze, stylizacja mody, personal shopping, rysunek żurnalowy, fotografia mody.

Pierwszy semestr studiów to zapoznanie się ze wszystkimi pracowniami kierunkowymi oraz z podstawami technologicznymi dla poszczególnych pracowni. To także zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii i multimediów, które w podstawowym zakresie trwają tylko jeden semestr (od drugiego semestru wybiera się jedną z tych pracowni).

Już od drugiego roku studiów każdy student wybiera jedną pracownię jako pracownię kierunkową (w której zrealizuje pracę dyplomową) i jedną pracownię uzupełniającą. Pracownię uzupełniającą można kilka razy zmieniać podczas studiów.

 

Dla wszystkich zakresów studiów przygotowano precyzyjnie sprofilowany blok przedmiotów teoretycznych z historią i teorią designu; antropologią, estetyką i socjologią designu; relacjami między designem i biznesem; aktywnością w przestrzeni publicznej. Studenci poznają metodykę projektowania, zagadnienia projektowania usług czy wreszcie techniki autoprezentacji.

Od pierwszego semestru aż do dyplomu studenci poznają najnowsze programy w trakcie zajęć z komputerowego wspomagania projektowania (własna pracownia komputerowa z dziesięcioma stacjami roboczymi Mac Pro i monitorami 4K). Poznają także technologie produkcji projektowanych przez siebie produktów, ubiorów czy publikacji, wykonując je samemu w specjalistycznych laboratoriach.

 

Wzornictwo to studia o profilu praktycznym; już od początku studiów prowadzona jest praktyczna nauka technologii wytwarzania produktów, w pracowniach kierunkowych realizowane są zadania projektowe zlecane przez zewnętrzne firmy (już w styczniu 2016 r. uruchomiliśmy dwa takie programy dla pracowni publikacji multimedialnych i pracowni komunikacji wizualnej), a po każdym roku studiów Katedra Wzornictwa współorganizuje obowiązkowe, czterotygodniowe praktyki zawodowe.

Porozumienie z Klastrem Przemysłów Kreatywnych przy Północnej Izbie Gospodarczej w zakresie tworzenia programu studiów oraz współpracy projektowej z firmami Pomorza Zachodniego dają gwarancję skutecznego nabycia przez studentów wzornictwa umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, oczekiwanych przez rynek pracy naszego regionu.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku wzornictwo trwają 7 semestrów. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia studiów drugiego stopnia (magisterskich); planujemy ich uruchomienie w ostatnim roku studiów licencjackich.

 

Akademia Sztuki
×