Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - kierunek Wzornictwo specjalność komunikacja wizualna i gry komputerowe, studia stacjonarne I stopnia

Komunikacja wizualna

 

kierunek wzornictwo, w zakresie komunikacja wizualna i gry komputerowe

 

Komunikacja wizualna to przede wszystkim projektowanie wydawnictw i publikacji multimedialnych, branding (tworzenie marek) i identyfikacja wizualna, projektowanie opakowań, liternictwo i typografia, fotografia reklamowa i wydawnicza, projektowanie stron WWW i aplikacji mobilnych, projektowanie gier komputerowych i projektowanie przestrzeni wirtualnej.

Pierwszy rok studiów to zapoznanie się ze wszystkimi pracowniami kierunkowymi oraz z podstawami technologicznymi dla poszczególnych pracowni. To także zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii i multimediów, które w podstawowym zakresie trwają tylko jeden semestr (od trzeciego semestru wybiera się jedną z tych pracowni).

Już od drugiego roku studiów każdy student wybiera jedną pracownię ze swojego zakresu studiów jako pracownię kierunkową (w której zrealizuje pracę dyplomową), jedną pracownię uzupełniającą ze swojego zakresu i jedną pracownię uzupełniającą z całego kierunku wzornictwo. Pracownie uzupełniające można kilka razy zmieniać podczas studiów.

Dla wszystkich zakresów studiów przygotowano precyzyjnie sprofilowany blok przedmiotów teoretycznych z historią i teorią designu; antropologią, estetyką i socjologią designu; relacjami między designem i biznesem; aktywnością w przestrzeni publicznej. Studenci poznają metodykę projektowania, zagadnienia projektowania usług czy wreszcie techniki autoprezentacji.

Od pierwszego semestru aż do dyplomu studenci poznają najnowsze programy w trakcie zajęć z komputerowego wspomagania projektowania (własna pracownia komputerowa z dziesięcioma stacjami roboczymi Mac Pro). Poznają także technologie produkcji projektowanych przez siebie produktów, ubiorów czy publikacji, wykonując je samemu w specjalistycznych laboratoriach.

 

egzaminy wstępne

WZORNICTWO - Komunikacja wizualna i gry komputerowe

studia stacjonarne I stopnia

 

kierunek: Wzornictwo

w zakresie: KOMUNIKACJA WIZUALNA 

studia I stopnia

 

Kandydatka/kandydat, składając dokumenty na kierunek Wzornictwo wybiera jednen z trzech zakresów studiów: komunikacja wizualna i gry komputerowe, projektowanie produktu lub projektowanie ubioru.

Dodatkowy egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym.

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części.

 

Część I – rysunkowo-projektowe zadanie specjalistyczne

Kandydatka/kandydat realizuje rysunkowe zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybranym zakresem studiów.

Na egzamin należy przynieść szkicownik formatu A4 ze sztywną podkładką, ołówki o wybranej twardości w zakresie od HB do 6B, gumkę i linijkę.

Czas na wykonanie zadania rysunkowego: 120 minut.

 

Część II – rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

1/ Prezentacja wykonanego w części pierwszej rysunkowego zadania specjalistycznego;

2/ Przegląd portfolio kandydatki/kandydata – prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych, związanych z wybranym kierunkiem i zakresem studiów, wykonanych w różnych technikach (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, fotografia, animacje, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem i zakresem studiów.

 

Dodatkowy egzamin wstępny to:

1/ Zadanie specjalistyczne (rysunek) – do 45 punktów;

2/ Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego oraz przegląd portfolio z autoprezentacją – do 55 punktów.

 

Uwaga:
Kandydatek/kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki. Egzamin praktyczny uznaje się za zaliczony, jeśli kandydatka/kandydat zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do uzyskania.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji znajdują się pod adresem www.akademiasztuki.eu/rekrutacja

Akademia Sztuki
×