Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - kierunek Wzornictwo specjalność projektowanie produktu , studia stacjonarne I stopnia

Projektowanie produktu

 

kierunek wzornictwo, w zakresie projektowanie produktu

 

Projektowanie produktu to przede wszystkim systemowe projektowanie produktu, projektowanie konceptualne, projektowanie światła, projektowanie otoczenia produktu, modelowanie i prototypowanie, ergonomia, rysunek koncepcyjny i techniczny, fotografia produktu.

Pierwszy rok studiów to na każdej specjalności zapoznanie się ze wszystkimi pracowniami kierunkowymi oraz z podstawami technologicznymi dla poszczególnych pracowni. To także zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii i multimediów, które w podstawowym zakresie trwają tylko jeden semestr (od trzeciego semestru wybiera się jedną z tych pracowni).

Już od drugiego roku studiów każdy student wybiera jedną pracownię ze swojego zakresu studiów jako pracownię kierunkową (w której zrealizuje pracę dyplomową), jedną uzupełniającą ze swojego zakresu studiów  jedną pracownię uzupełniającą z dowolnego zakresu studiów. Pracownie uzupełniające można kilka razy zmieniać podczas studiów.

Dla wszystkich zakresów studiów przygotowano precyzyjnie sprofilowany blok przedmiotów teoretycznych z historią i teorią designu; antropologią, estetyką i socjologią designu; relacjami między designem i biznesem; aktywnością w przestrzeni publicznej. Studenci poznają metodykę projektowania, zagadnienia projektowania usług czy wreszcie techniki autoprezentacji.

Od pierwszego semestru aż do dyplomu studenci poznają najnowsze programy w trakcie zajęć z komputerowego wspomagania projektowania (własna pracownia komputerowa z dziesięcioma stacjami roboczymi Mac Pro). Poznają także technologie produkcji projektowanych przez siebie produktów, ubiorów czy publikacji, wykonując je samemu w specjalistycznych laboratoriach.

 

 

egzaminy wstępne

WZORNICTWO – Projektowanie produktu

studia stacjonarne I stopnia

 

kierunek: Wzornictwo

specjalność: PROJEKTOWANIE PRODUKTU

studia I stopnia

 

Kandydatka/kandydat, składając dokumenty na kierunek Wzornictwo wybiera jednen z trzech zakresów studiów: komunikacja wizualna i gry komputerowe, projektowanie produktu lub projektowanie ubioru.

Dodatkowy egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym.

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części.

 

Część I – rysunkowo-projektowe zadanie specjalistyczne

Kandydatka/kandydat realizuje zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybraną specjalnością.

Na egzamin należy przynieść szkicownik formatu A4 ze sztywną podkładką, ołówki o wybranej twardości w zakresie od HB do 6B i gumkę, nożyczki i nożyk do cięcia papieru, linijkę.

Czas na wykonanie zadania rysunkowego: 120 minut.

 

Część II – rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

1/ Prezentacja wykonanego w części pierwszej rysunkowego zadania specjalistycznego;

2/ Przegląd portfolio kandydatki/kandydata – prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych, związanych z wybranym kierunkiem i zakresem studiów, wykonanych w różnych technikach (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, fotografia, animacje, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem i zakresem studiów.

 

Dodatkowy egzamin wstępny to:

1/ Zadanie specjalistyczne (rysunek) – do 45 punktów;

2/ Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego oraz przegląd portfolio z autoprezentacją – do 55 punktów.

 

Uwaga:
Kandydatek/kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki. Egzamin praktyczny uznaje się za zaliczony, jeśli kandydatka/kandydat zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do uzyskania.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji znajdują się pod adresem www.akademiasztuki.eu/rekrutacja

Akademia Sztuki
×