Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - kierunek Wzornictwo specjalność projektowanie ubioru , studia stacjonarne I stopnia

Projektowanie ubioru

 

kierunek wzornictwo, w zakresie projektowanie ubioru

 

Projektowanie ubioru to przede wszystkim pracownie kierunkowe: projektowania ubioru, projektowania tkaniny, projektowania obuwia i akcesoriów oraz projektowania biżuterii. Poza tym techniki krawieckie i obuwnicze, stylizacja mody, personal shopping, rysunek żurnalowy, fotografia mody.

Pierwszy rok studiów to zapoznanie się ze wszystkimi pracowniami kierunkowymi oraz z podstawami technologicznymi dla poszczególnych pracowni. To także zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii i multimediów, które w podstawowym zakresie trwają tylko jeden semestr (od trzeciego semestru wybiera się jedną z tych pracowni).

Już od drugiego roku studiów każdy student wybiera jedną pracownię ze swojego zakresu studiów jako pracownię kierunkową (w której zrealizuje pracę dyplomową), jedną uzupełniającą ze swojego zakresu studiów i jedną pracownię uzupełniającą z wszytskich pracowni kierunku Wzornictwo. Pracownie uzupełniające można kilka razy zmieniać podczas studiów.

Dla wszystkich zakresów studiów przygotowano precyzyjnie sprofilowany blok przedmiotów teoretycznych z historią i teorią designu; antropologią, estetyką i socjologią designu; relacjami między designem i biznesem; aktywnością w przestrzeni publicznej. Studenci poznają metodykę projektowania, zagadnienia projektowania usług czy wreszcie techniki autoprezentacji.

Od pierwszego semestru aż do dyplomu studenci poznają najnowsze programy w trakcie zajęć z komputerowego wspomagania projektowania (własna pracownia komputerowa z dziesięcioma stacjami roboczymi Mac Pro). Poznają także technologie produkcji projektowanych przez siebie produktów, ubiorów czy publikacji, wykonując je samemu w specjalistycznych laboratoriach.

 

 

egzaminy wstępne

WZORNICTWO – Projektowanie ubioru

studia stacjonarne I stopnia

 

kierunek: Wzornictwo

w zakresie: PROJEKTOWANIE UBIORU

studia I stopnia

 

Kandydatka/kandydat, składając dokumenty na kierunek Wzornictwo wybiera jednen z trzech zakresów studiów: komunikacja wizualna i gry komputerowe, projektowanie produktu lub projektowanie ubioru.

Dodatkowy egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym.

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części.

 

Część I – rysunkowo-projektowe zadanie specjalistyczne

Kandydatka/kandydat realizuje rysunkowe zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybranym zakresem studiów.

Na egzamin należy przynieść szkicownik formatu A4 ze sztywną podkładką, ołówki o wybranej twardości w zakresie od HB do 6B i gumkę, temperówkę, nożyczki i nożyk do cięcia papieru, linijkę 40 cm

Czas na wykonanie zadania rysunkowego: 120 minut.

 

Część II – rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

1/ Prezentacja wykonanego w części pierwszej rysunkowego zadania specjalistycznego;

2/ Przegląd portfolio kandydatki/kandydata – prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych, związanych z wybranym kierunkiem i zakresem studiów, wykonanych w różnych technikach (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, fotografia, animacje, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem i zakresem studiów.

 

Dodatkowy egzamin wstępny to:

1/ Zadanie specjalistyczne (rysunek) – do 45 punktów;

2/ Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego oraz przegląd portfolio z autoprezentacją – do 55 punktów.

 

Uwaga:
Kandydatek/kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki. Egzamin praktyczny uznaje się za zaliczony, jeśli kandydatka/kandydat zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do uzyskania.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji znajdują się pod adresem www.akademiasztuki.eu/rekrutacja

 

 

Akademia Sztuki
×