Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Malarstwo

Kierunek malarstwo

Studia pierwszego i drugiego stopnia

Studia są oparte na programach autorskich dostosowanych do realiów nieustannie zmieniającej się rzeczywistości i obiegu sztuki. Studia na tym kierunku łączą tradycyjną praktykę warsztatową z kształceniem w zakresie nowych mediów, umożliwiając zdobycie niezbędnych kompetencji artystycznych w obszarze szeroko rozumianego malarstwa. Studia I i II stopnia w zakresie malarstwa przygotowują do rozpoczęcia samodzielnej aktywności twórczej, pracy w instytucjach kultury oraz pracy w obszarze szeroko rozumianych przemysłów kreatywnych. Szczególną wagę przykładamy do zindywidualizowania procesu kształcenia w oparciu o współpracę z liczącymi się ośrodkami prezentującymi sztukę najnowszą w kraju i za granicą. 

Kształcimy w zakresie:

- malarstwa,

- rysunku,

- street artu,

- technik uzupełniających opartych na kształceniu kierunkowym,

- strategii kuratorskich i technik wystawienniczych.

 

KONSULTACJE TECZKI ONLINE

 

Akademia Sztuki
×