Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - kierunek Architektura Wnętrz i Przestrzeń Wirtualna, studia stacjonarne I stopnia

Kierunek: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, w zakresie: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydatów i autoprezentacja (minimum 5 malarskich
i 10 rysunkowych). Kandydat ma możliwość zaprezentowania swoich prac wykonanych także w innej technice związanych z wybranym kierunkiem, m. in. fotografia, grafika. Na podstawie prac kandydata odpowiednia komisja egzaminacyjna rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie do następnego etapu egzaminu. Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac jest etapem egzaminu, za który kandydat nie otrzymuje punktów.

Etap II

Egzamin praktyczny,

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Zadanie z rysunku – do 35 punktów

Zadanie z malarstwa – do 15 punktów

Zadanie specjalistyczne – do 50 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 40% punktów możliwych
do zdobycia.

1. Egzamin z malarstwa (4 godziny)

technika: wybrane medium malarskie (m. in.: olej, akryl, tempera, akwarela) na płótnie lub innym podłożu malarskim nie przekraczającym wymiaru 100 x 70 cm

 

2. Egzamin z rysunku (4 godziny)

technika: wybrane medium rysunkowe (m. in.: ołówek, węgiel rysunkowy wymagane utrwalenie fiksatywą, sangwina, tusz) na  białym kartonie o wymiarach 100 x 70 cm


W swojej pracy - zarówno z malarstwa, jak i rysunku - kandydat powinien zaprezentować takie umiejętności jak: zdolność obserwowania zaproponowanej rzeczywistości, np. modela lub martwej natury, uwzględnienia przestrzennych relacji obserwowanych obiektów, wrażliwość i wyobraźnię oraz dokonywania właściwego wyboru środków i technik odpowiednich do tematu i możliwości kreacyjnych kandydata.

 

3. Egzamin specjalistyczny (4 godziny)

materiały i przybory: biały karton o wymiarach 100 x 70 cm, linijki, ekierki, cyrkle, nożyczki, klej, ołówek, tusz, tempera itp.

 

Zadanie: odpowiedź na podane hasło

W swojej pracy kandydat powinien odpowiedzieć na postawiony problem sformułowany w zadaniu egzaminacyjnym w formie płaskiej i/lub przestrzennej.

 

Uwagi do egzaminu praktycznego:

Niezbędne w trakcie egzaminu praktycznego, wymienione wyżej przybory i materiały kandydat przygotowuje we własnym zakresie.Akademia Sztuki
×