Egzaminy wstępne - kierunek grafika w zakresie grafika artystyczna, studia stacjonarne I stopnia

 Dodatkowy egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym.

Kierunek: grafika, w zakresie: grafika artystyczna

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydatów i autoprezentacja (minimum 5 malarskich i 10 rysunkowych). Kandydat ma możliwość zaprezentowania swoich prac wykonanych także w innej technice związanych z wybranym kierunkiem, m. in. fotografia, grafika. Na podstawie prac kandydata odpowiednia komisja egzaminacyjna rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie, do następnego etapu egzaminu. Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac jest etapem egzaminu, za który kandydat nie otrzymuje punktów.

Etap II

Egzamin praktyczny

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Zadanie z rysunku – do 25 punktów

Zadanie z malarstwa – do 25 punktów

Zadanie specjalistyczne – do 50 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 40% punktów możliwych
do zdobycia.

 

1. Egzamin z malarstwa (4 godziny)

technika: wybrane medium malarskie (m. in.: olej, akryl, tempera, akwarela) na płótnie lub innym podłożu malarskim nie przekraczającym wymiaru 100 x 70 cm

 

2. Egzamin z rysunku (4 godziny)

technika: wybrane medium rysunkowe (m. in.: ołówek, węgiel rysunkowy wymagane utrwalenie fiksatywą, sangwina, tusz) na białym kartonie o wymiarach 100 x 70 cm

 

W swojej pracy - zarówno z malarstwa, jak i rysunku – kandydat powinien zaprezentować takie umiejętności jak: zdolność obserwowania zaproponowanej rzeczywistości, np. modela lub martwej natury, uwzględnienia przestrzennych relacji obserwowanych obiektów, wrażliwość i wyobraźnię oraz dokonywania właściwego wyboru środków i technik odpowiednich do tematu i możliwości kreacyjnych kandydata.

 

3. Egzamin specjalistyczny (4 godziny)

      kandydaci realizują temat posługując się wybranymi technikami: ołówek, kredka, tusz, tempera itp. na białym kartonie o wym. 100 x 70 cm

      przybory: materiały plastyczne

      zadanie: odpowiedź na podane hasło

Należy zaprezentować umiejętności analizy i syntezy badanej rzeczywistości oraz umiejętność przekazywania komunikatu o tej rzeczywistości środkami graficznymi (słowo i obraz).


Uwagi do egzaminu praktycznego:

Niezbędne w trakcie egzaminu praktycznego, wymienione wyżej przybory i materiały kandydat przygotowuje we własnym zakresie.