Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Film

 

Kierunek Sztuka Mediów w zakresie film 

Studia I stopnia w zakresie film  przygotowują do pracy w zawodach filmowca przy szczególnym uwzględnieniu nowatorskiego i eksperymentalnego podejścia do obrazu ruchomego.

Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę praktyczną oraz teoretyczną z obszaru kina eksperymentalnego. Realizują ćwiczenia praktyczne, które wprowadzają ich w zawody filmowca-eksperymentatora. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów. Przygotowują studentów do podjęcia studiów II stopnia.

Studia II stopnia na specjalności film kontynuują edukację w obszarze filmu. Szczególną uwagę zwraca się na rozwijanie własnego warsztatu eksperymentatorskiego oraz rozwijanie umiejętności praktycznych.

Przez dwa lata studenci realizują szereg praktycznych ćwiczeń filmowych, których celem jest zapoznanie ich z różnorodnością filmowych środków wyrazu. Zajęcia i wykłady prowadzone są przez wybitnych specjalistów z całej Polski.

Kształcimy w zakresie:

- filmu eksperymentalnego,

- filmu animowanego,

- realizacji obrazu filmowego,

- technologii animacji,

- procesu realizacji filmu (scenariusz, dokumentacja, plan zdjęciowy, postprodukcja),

- historii i teorii sztuki oraz filmu,

- strategii kuratorskich i technik wystawienniczych,

- specjalności fotografia,

- specjalności multimedia,

- malarstwa,

- rysunku,

- rzeźby i działań przestrzennych.

Akademia Sztuki
×