Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - Sztuka mediów specjalność Film eksperymentalny, studia stacjonarne II stopnia

UWAGA!!! Aktualizowano 1 września 2020

 

II TERMIN

Egzaminy wstępne - Sztuka Mediów,  studia stacjonarne II stopnia

 

Kierunek: SZTUKA MEDIÓW, specjalności: Sztuka mediów  i animacja, Fotografia, Film eksperymentalny

 

Egzamin wstępny przeprowadzany jest na platformie zoom http://zoom.us/ .

W dniu egzaminu tj.:

 07.09.2020specjalność fotografia,

 08.09.2020 – specjalność sztuka mediów i animacja,

 09.09.2020 – specjalność film eksperymentalny

 o godzinie 9.30 odbędzie się spotkanie testowe!

Wszyscy kandydaci/kandydatki proszeni/proszone są o uczestnictwo w tym spotkaniu, w celu uniknięcia problemów technicznych podczas egzaminu.

Egzamin nie jest nagrywany.

Do 7 września do godz: 10:00 należy przesłać drogą elektroniczną portfolio w formacie pdf, czyli zestaw prac kandydata/kandydatki, które będą oceniane przez komisję podczas egzaminów. Portfolio może zawierać:  fotografie, rysunki, dokumentacje rozbudowanych projektów artystycznych, realizacji rzeźbiarskich, jak również linki do realizacji filmowych i animacji.

Portfolio należy umieścić na dysku w chmurze  (np. na dysku google) lub przesłać przez portal typu www.wetransfer.com  , i następnie link przesłać mailem na adres :   

sztuka mediów i animacja : uladzimir.pazniak@akademiasztuki.eu

fotografia : pawel.kula@akademiasztuki.eu

film eksperymentalny:  teresa.otulak@akademiasztuki.eu

 

Wszystkie przesyłane pliki powinny zawierać w nazwie imię i nazwisko  autora/autorki oraz stopień studiów (studia II stopnia) i wybraną specjalność (sztuka mediów i animacja, fotografia lub film eksperymentalny).

 

Ponadto kandydat/kandydatka zobowiązany/a jest do przygotowania i przedstawienia komisji (w formie ustnej) propozycji projektu, nad którym chciałby/chciałaby pracować w czasie studiów II stopnia. Należy określić ogólne obszary zainteresowań oraz możliwe kierunki jakie chciałoby się obrać podczas studiów.

 
Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się indywidualnie z kandydatem/kandydatką.

Do 3 września kandydaci/kandydatki otrzymają drogą mailową link do spotkania egzaminacyjnego na platformie zoom oraz listę z godzinami, w których odbędą się poszczególne rozmowy.

Egzamin odbywa się od godz. 10:00

07.09.2020 – specjalność fotografia,

08.09.2020 – specjalność sztuka mediów i animacja,

09.09.2020 – specjalność film eksperymentalny.

W przypadku dużej liczby kandydatów istnieje możliwość wydłużenia procesu egzaminacyjnego o jeden dzień.   

Szczegółowy harmonogram indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych zostanie rozesłany drogą mailową do 3 września.

 

W ramach indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat/kandydatka:         

(po połączeniu się z komisją w celu weryfikacji – prezentacja ujęcia twarzy kandydata oraz okazanie dowodu osobistego - strony ze zdjęciem  i przedstawienie się )          

-  prezentuje swoje portfolio

-  przedstawia projekt, nad którym chciałby/chciałaby pracować w czasie studiów  II stopnia

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

PUNKTACJA:

Portfolio – do 45 punktów

Rozmowa na temat planowanego projektu – do 35 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.

 

 

Akademia Sztuki
×