Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - Grafika w zakresie Film eksperymentalny, studia stacjonarne I stopnia

kierunek: Sztuka mediów

specjalność: FILM EKSPERYMENTALNY

studia I stopnia

 

Kandydatka/kandydat, składając dokumenty na kierunek Sztuka mediów wybiera jedną z trzech specjalności: sztuka mediów i animacja, fotografia lub film eksperymentalny.

Dodatkowy egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym.

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części.

 

Część I – zadanie specjalistyczne, zróżnicowane w zależności od specjalności

Kandydatka/kandydat, posługując się prostymi narzędziami rejestracji obrazu (aparat cyfrowy z funkcją filmowania, telefon komórkowy z aparatem i funkcją filmowania etc.), realizuje pięciominutowe ćwiczenie na zadany temat. Film nie ma być ilustracyjny względem tematu, lecz inspirować się nim w sposób świadomy. Ocena pracy zostanie dokonana podczas rozmowy z kandydatką/kandydatem na temat realizacji, decyzji reżyserskich i operatorskich, roli montażu i dźwięku.

 

Czas na wykonanie zadania: 240 minut.

 

Część II – rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

1/ Prezentacja zadania, wykonanego w pierwszej części;

2/ Przegląd portfolio kandydatki/kandydata – prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych, związanych z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów, wykonanych w różnych technikach. Wśród nich należy przedstawić film lub kilka filmów o łącznej długości nieprzekraczającej 10 minut. Dopuszczalna jest prezentacja prac zrealizowanych w innych mediach, m.in. fotografia, instalacja, malarstwo, rysunek oraz grafika, ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji do specjalności film eksperymentalny i animacja.

 

Kierunek: Sztuka mediów, specjalność: film eksperymentalny

 

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Zadanie specjalistyczne – do 75 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego – do 25 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych
do zdobycia.

 

Wszelkie informacje na temat rekrutacji znajdują się pod adresem www.akademiasztuki.eu/rekrutacja

 

Akademia Sztuki
×