Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Fotografia

 

Kierunek Sztuka mediów, specjalność fotografia

Studia I stopnia w zakresie fotografia przygotowują do pracy w zawodach związanych z fotografią traktowaną z jednej strony jako rzemiosło, z drugiej jako gałąź sztuki współczesnej. Studenci pracują pod kierunkiem wybitnych fotografów i artystów, w profesjonalnie wyposażonych studiach fotograficznych. Przygotowują się do kontynuacji studiów na II stopniu.

 

Dwuletnie studia II stopnia na specjalności fotografia przygotowują do pracy w zawodach związanych z fotografią i sztuką. Nacisk kładziony jest na uzyskanie przez studentów samodzielności twórczej oraz umiejętności przygotowania i prowadzenia projektów, również organizacji pracy zespołowej. Studia przygotowują do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Kształcimy w zakresie:

 

- fotografii traktowanej jako sztuka,

- fotografii dokumentalnej,

- fotografii kreacyjnej,

- fotoreportażu,

- fotografii studyjnej,

- fotografii mody,

- fotografii reklamowej,

- fotografii konceptualnej,

- historii i teorii sztuki oraz fotografii,

- postprodukcji obrazu fotograficznego,

- strategii kuratorskich i technik wystawienniczych,

- specjalności multimedia,

- specjalności film eksperymentalny i animacja.

Akademia Sztuki
×