Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - Sztuka mediów specjalność Fotografia, studia stacjonarne I stopnia

UWAGA!!! Aktualizowano 22 czerwca 2020

 

 

 

Kierunek: SZTUKA MEDIÓW, specjalności: SZTUKA MEDIÓW I ANIMACJA,  FOTOGRAFIA,  FILM EKSPERYMENTALNY

 

Egzamin wstępny przeprowadzany jest na platformie zoom http://zoom.us/  .

W dniu egzaminu:

07.07.2020 – specjalność fotografia

08.07.2020 – specjalność sztuka mediów i animacja,

09.07.2020 – specjalność film eksperymentalny

 o godzinie 8.00 odbędzie się spotkanie testowe!

Wszyscy kandydaci/kandydatki  proszeni/proszone  są o uczestnictwo w tym spotkaniu, w celu uniknięcia problemów technicznych podczas egzaminu.

Do 3 lipca kandydaci/kandydatki otrzymają drogą mailową link do spotkania egzaminacyjnego na platformie zoom.

Egzamin nie jest nagrywany.

 

6 lipca należy przesłać drogą elektroniczną portfolio,  czyli zestaw prac kandydata/kandydatki, które będą oceniane przez komisję podczas egzaminów. Zestaw prac może zawierać : fotografie, rysunki, dokumentacje realizacji rzeźbiarskich – jako pliki jpg, ale również filmy i animacje.

Katalog z zestawem prac należy umieścić na dysku w chmurze (np. na dysku google) lub przesłać przez platformę typu www.wetransfer.com ,  a link do katalogu przesłać mailem na adres:

nowe media i animacja : uladzimir.pazniak@akademiasztuki.eu  

fotografia : pawel.kula@akademiasztuki.eu  

film eksperymentalny: malgorzata.mazur@akademiasztuki.eu  

 

 

Wszystkie przesyłane pliki powinny zawierać w nazwie imię i nazwisko autora/autorki oraz stopień studiów (studia I stopnia) i wybraną specjalność (sztuka mediów i animacja, film eksperymentalny lub fotografia)


Egzamin odbywa się 7,8 lub 9 lipca i podzielony jest na dwa etapy:

 

Etap I

Część pierwsza egzaminu jest egzaminem praktycznym i jest zróżnicowana w zależności od wybranej specjalności (sztuka mediów i animacja, fotografia lub film eksperymentalny). Kandydat realizuje zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybraną specjalnością.

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9.00. Kandydaci/kandydatki spotykają się wtedy wspólnie na platformie zoom i otrzymują zadanie egzaminacyjne, na którego realizację mają 3 godziny.

Do godziny 12:15 kandydaci/kandydatki przesyłają zrealizowane zadanie przez platformę wetransfer.com na adres mailowy :

nowe media i animacja : uladzimir.pazniak@akademiasztuki.eu

fotografia : pawel.kula@akademiasztuki.eu

film eksperymentalny: malgorzata.mazur@akademiasztuki.eu

 

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych związanych z przesłaniem plików, do 12:15 należy skontaktować się z pracownikami Akademii poprzez wyżej wymienione adresy mailowe.

 

Etap II

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

(po połączeniu się z komisją w celu weryfikacji – prezentacja ujęcia twarzy kandydata oraz okazanie dowodu osobistego - strony ze zdjęciem  i przedstawienie się ) 

- prezentacja wykonanego w części pierwszej zadania specjalistycznego;

- przegląd portfolio kandydata - prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata związanych z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością, m. in. prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, fotografia, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

PUNKTACJA:

Zadanie specjalistyczne – do 75 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego i portfolio – do 25 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji znajdują się pod adresem www.akademiasztuki.eu/rekrutacja 

Akademia Sztuki
×