Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - Sztuka mediów w zakresie Fotografia, studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wobec kandydata na studia na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie

kierunek:  Sztuka Mediów

specjalność:  fotografia

Egzamin

Podczas egzaminu kandydat powinien mieć szkicownik i ołówek, gotowy do pracy fotograficzny aparat cyfrowy z kartą pamięci (i w miarę możliwości różnymi obiektywami, jeśli jego aparat ma wymienną optykę) lub telefon z aparatem fotograficznym.

Kandydat przedstawia teczkę ze swoimi pracami artystycznymi. Teczka powinna zawierać minimum 10 prac – zestawy i serie fotograficzne liczone są jako jedna praca. Prace mogą być zaprezentowane w formie oryginałów, cyfrowej lub drukowanej (minimalny format 20x30 cm). Dopuszczalna jest prezentacja wybranych prac w formie filmu, fotokastu, animacji, książki, itp.

Wymagania

Kandydat powinien umieć posługiwać się aparatem fotograficznym w podstawowym zakresie, posiadać zainteresowania związane ze sztuką, kulturą, ewentualnie fotografią. Kandydat powinien mieć zdolność komunikowania swoich pomysłów i refleksji w sposób jasny i zrozumiały.

Od kandydata oczekuje się chęci do zdobywania wiedzy, poszerzania swoich horyzontów intelektualnych i doskonalenia umiejętności w dziedzinie sztuki i fotografii.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

 

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Część pierwsza egzaminu jest egzaminem praktycznym i jest zróżnicowana w zależności
od wybranego kierunku i zakresu. Kandydat realizuje zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybranym kierunkiem i zakresem.

Etap II

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

-       Prezentacja wykonanego w części pierwszej zadania specjalistycznego;

-       Przegląd portfolio kandydata - prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata związanych z wybranym kierunkiem i zakresem studiów, m. in. prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, fotografia, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem i zakresem studiów.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Zadanie specjalistyczne – do 75 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego – do 25 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych
do zdobycia.

 

Akademia Sztuki
×