Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - Sztuka mediów specjalność Fotografia, studia stacjonarne II stopnia

UWAGA!!! Aktualizowano 22 czerwca 2020

 

 

Kierunek: SZTUKA MEDIÓW, specjalności: Sztuka mediów  i animacja, Fotografia, Film eksperymentalny

 

Egzamin wstępny przeprowadzany jest na platformie zoom http://zoom.us/ .

W dniu egzaminu tj.:

 07.07.2020 – specjalność fotografia

08.07.2020 – specjalność sztuka mediów i animacja,

09.07.2020 – specjalność film eksperymentalny

 o godzinie 9.30 odbędzie się spotkanie testowe!

Wszyscy kandydaci/kandydatki proszeni/proszone są o uczestnictwo w tym spotkaniu, w celu uniknięcia problemów technicznych podczas egzaminu.

Egzamin nie jest nagrywany.

 

6 lipca należy przesłać drogą elektroniczną portfolio w formacie pdf, czyli zestaw prac kandydata/kandydatki, które będą oceniane przez komisję podczas egzaminów. Portfolio może zawierać:  fotografie, rysunki, dokumentacje rozbudowanych projektów artystycznych, realizacji rzeźbiarskich, jak również linki do realizacji filmowych i animacji.

Portfolio należy umieścić na dysku w chmurze  (np. na dysku google) lub przesłać przez portal typu www.wetransfer.com  , i następnie link przesłać mailem na adres :   

sztuka mediów i animacja : uladzimir.pazniak@akademiasztuki.eu

fotografia : pawel.kula@akademiasztuki.eu

film eksperymentalny: malgorzata.mazur@akademiasztuki.eu

 

Wszystkie przesyłane pliki powinny zawierać w nazwie imię i nazwisko  autora/autorki oraz stopień studiów (studia II stopnia) i wybraną specjalność (sztuka mediów i animacja, fotografia lub film eksperymentalny).

 

Ponadto kandydat/kandydatka zobowiązany/a jest do przygotowania i przedstawienia komisji (w formie ustnej) propozycji projektu, nad którym chciałby/chciałaby pracować w czasie studiów II stopnia. Należy określić ogólne obszary zainteresowań oraz możliwe kierunki jakie chciałoby się obrać podczas studiów.

 
Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się indywidualnie z kandydatem/kandydatką.

Do 3 lipca kandydaci/kandydatki otrzymają drogą mailową link do spotkania egzaminacyjnego na platformie zoom oraz listę z godzinami, w których odbędą się poszczególne rozmowy.

 

Egzamin odbywa się od godz. 10:00

07.07.2020 – specjalność fotografia

08.07.2020 – specjalność sztuka mediów i animacja,

09.07.2020 – specjalność film eksperymentalny

W przypadku dużej liczby kandydatów istnieje możliwość wydłużenia procesu egzaminacyjnego o jeden dzień.   

Szczegółowy harmonogram indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych zostanie rozesłany drogą mailową do 3 lipca.

 

W ramach indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat/kandydatka:  (po połączeniu się z komisją w celu weryfikacji – prezentacja ujęcia twarzy kandydata oraz okazanie dowodu osobistego - strony ze zdjęciem  i przedstawienie się )                  

-  prezentuje swoje portfolio

-  przedstawia projekt, nad którym chciałby/chciałaby pracować w czasie studiów                             II stopnia

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

PUNKTACJA:

Portfolio – do 45 punktów

Rozmowa na temat planowanego projektu – do 35 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.

Akademia Sztuki
×