Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - Sztuka mediów w zakresie Fotografia, studia stacjonarne II stopnia

kierunek: Sztuka mediów

specjalność: FOTOGRAFIA

studia II stopnia

 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu zawodowego licencjata w wybranym lub pokrewnym kierunku studiów.

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z prezentacji i przeglądu portfolio, zawierającego dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną prac, wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia – licencjackich (animacje, filmy, fotografie, ilustracje, malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, projekty itp.), oraz prac własnych kandydata.

Prezentacja – do 35 punktów

Portfolio – do 45 punktów

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za dodatkowy egzamin.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych
do zdobycia.

 

Wszelkie informacje na temat rekrutacji znajdują się pod adresem www.akademiasztuki.eu/rekrutacja

 

 

 

Akademia Sztuki
×