Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - Sztuka mediów, specjalność sztuka mediów i animacja, studia stacjonarne II stopnia

kierunek: Sztuka Mediów

specjalność: SZTUKA MEDIÓW I ANIMACJA

studia II stopnia

 

Kandydatka/kandydat, składając dokumenty na kierunek Sztuka mediów wybiera jedną z trzech specjalności: sztuka mediów i animacja, fotografia lub film eksperymentalny.

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym. Warunkiem dopuszczenia do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez kandydatkę/kandydata co najmniej tytułu zawodowego licencjata w zakresie wybranego kierunku lub kierunku pokrewnego.

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z prezentacji i przeglądu portfolio zawierającego prace zrealizowane podczas studiów pierwszego stopnia - licencjackich, prace własne oraz dokumentację licencjackiej pracy dyplomowej.

-       prezentacja - do 35 punktów

-      portfolio - do 45 punktów

Uwaga:

Kandydatka/kandydat zalicza egzamin, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji znajdują się pod adresem www.akademiasztuki.eu/rekrutacja

 

 

Akademia Sztuki
×