Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - Wokalistyka, studia stacjonarne I stopnia

Kierunek: wokalistyka, specjalność: śpiew solowy

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Etap I:

Egzamin ze śpiewu solowego z akompaniamentem fortepianu. Należy przygotować repertuar klasyczny wykonany z pamięci (liryka wokalna, arie operowe, operetkowe lub songi musicalowe). Obowiązuje wykonanie dwóch dowolnych utworów, w tym jednego w języku polskim – do 25 punktów.

 

Kandydat przechodzi do następnego etapu, jeśli uzyska ze śpiewu co najmniej 18 punktów w skali 25-punktowej.

 

Etap II:

Wykonanie dwóch zgłoszonych utworów (jeden utwór z I etapu może być powtórzony) – do 25 punktów,

Recytacja opanowanych pamięciowo dwóch wierszy (klasycznego i współczesnego) oraz dowolnego fragmentu prozy – do 15 punktów,

Egzamin z predyspozycji ruchowych – do 15 punktów,

Egzamin z uzdolnień muzycznych (słuchu, rytmu, pamięci muzycznej) – do 20 punktów.

Kandydat zalicza egzamin, jeśli uzyska ze śpiewu co najmniej 18 punktów w skali 25-punktowej.

Uwaga! Studentami kierunku wokalistyka mogą zostać osoby, które zdały dodatkowy egzamin wstępny i nie mają przygotowania wokalnego i muzycznego, ale dysponują wyjątkowymi walorami głosowymi.

Akademia Sztuki
×