Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - Wokalistyka, studia stacjonarne II stopnia

Kierunek: Wokalistyka specjalność: śpiew solowy

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, która wymusiła zmianę dotychczas praktykowanej formy przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunek Wokalistyka w Akademii Sztuki w Szczecinie oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo kandydatów, zostały wprowadzone nowe zasady rekrutacji. Zarówno na studia I stopnia oraz II stopnia egzamin ze śpiewu solowego oraz pozostałe egzaminy zostaną przeprowadzone przez komisję rekrutacyjną w sposób zdalny, na podstawie przesłanych przez kandydatów nagrań w terminie 07-11 września 2020 r. do godz. 17.00 (drugi nabór).

WAŻNE!!! W przypadku kandydatów na Wydział Wokalny wymagane jest złożenie zaświadczenia od lekarza foniatry. Należy je dołączyć przy składaniu kompletu dokumentów do dnia 1 października 2020 r.

Kandydat ze wszystkich egzaminów na studia II stopnia - kierunek Wokalistyka, może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

AUTOPREZENTACJA-ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

W autoprezentacji, poddanej ocenie, kandydat musi się przedstawić (imię i nazwisko), okazać do kamery pierwszą stronę dowodu osobistego kandydata (strona tylko ze zdjęciem), w taki sposób, aby można było odczytać dane osobowe. Przedstawić poddany do oceny prezentowany program (kompozytor i tytuł utworu) oraz w kilku zdaniach opowiedzieć o swoim dotychczasowym wykształceniu muzycznym odpowiadając na poniższe pytania:

1. Jakie są Pani / Pana dotychczasowe doświadczenia w edukacji muzycznej?

(ukończone szkoły, gra na instrumentach, ile lat?)

2. Co skłoniło Panią / Pana do kontynuacji studiów wokalnych i dlaczego wybrała Pani / Pan Akademię Sztuki w Szczecinie?

3. Jakie są Pani / Pana plany, oczekiwania z wiązane z edukacją na szczecińskiej uczelni?

4. Co uważa Pani / Pan za swoje największe osiągnięcie w rozwoju muzycznym?

UWAGI: Autoprezentację należy nagrać w oddzielnym pliku, według wytycznych dotyczących nagrania. Maksymalny czas nagrania 5 minut.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 25 punktów.

EGZAMIN ZE ŚPIEWU SOLOWEGO

WYMAGANIA REPERTUAROWE:

• aria operowa

• aria dowolna

• pieśń klasyczna lub romantyczna

• pieśń dowolna

UWAGI: Prezentowany program powinien być zróżnicowany stylistycznie, w tym jeden z utworów wykonany w języku polskim oraz jeden w języku obcym. Wszystkie utwory należy wykonać z pamięci a ich łączny czas nie powinien przekraczać 15 minut.

Kandydat zalicza egzamin ze śpiewu solowego jeżeli uzyska co najmniej 18 punktów w skali 25-punktowej.

WYMOGI DOTYCZĄCE NAGRANIA

 

Nagranie przesłane przez kandydata, które zostanie wykorzystane przez komisję rekrutacyjną musi spełniać następujące wymogi:

• do rejestracji nagrania może zostać użyta kamera, smartfon, komputer, tablet lub inny sprzęt nagrywający obraz i dźwięk, jednak należy pamiętać, iż ujęcie kadru musi obejmować całą sylwetkę kandydata

• format pliku: mp4, mov

• akceptowalne standardy:

HDTV 720p, inaczej zwany „HD Ready”, rozdzielczość 1280px × 720px

HDTV, inaczej zwany „HD”, rozdzielczość 1366px × 768px

HDTV, inaczej zwany „Full HD”, rozdzielczość 1920px × 1080px

• maksymalna wielkość pliku: 2 GB

• autoprezentacja, utwory wokalne, recytacje oraz predyspozycje ruchowe (cztery osobne pliki) muszą być nagrane jako całość, tzn. nie wolno w jego trakcie zatrzymać urządzenia rejestrującego oraz zmieniać jego położenia (jedno ujęcie)

• niedozwolony jest montaż materiału po nagraniu oraz jego korekcja

• akceptujemy nagrania z towarzyszeniem fortepianu, podkładów muzycznych, a także a capella - jeżeli ktoś nie ma innych możliwości dokonania nagrania. Dopuszcza się przedłożenie nagrania z recitalu licencjackiego (cały recital) pod warunkiem, że nagranie zrobione jest w sposób ciągły w jednym ujęciu i nie jest poddane korekcji. Wówczas w autoprezentacji kandydat wskazuje utwory, które mają podlegać ocenie przez komisję rekrutacyjną. Wraz z nagraniem należy w formie pliku word/pdf przesłać cały program recitalu licencjackiego.

• wszystkie przesyłane przez kandydata pliki muszą być odpowiednio opisane i zawierać imię i nazwisko, kierunek studiów, stopień studiów, egzamin oraz format pliku zgodnie z przykładem:

Jan_Kowalski_wokalistyka_IIst_autoprezentacja_mp4

Jan_Kowalski_wokalistyka_IIst_śpiew_mp4

link do pobrania nagranych i opisanych plików należy przesłać za pomocą strony https://wetransfer.com/ (serwis jest darmowy) na adres: rekrutacja.wok@akademiasztuki.eu

• kandydat otrzyma na swój adres mailowy potwierdzenie poprawnego wysłania pliku

Przesłane nagrania będą służyć wyłącznie do celów rekrutacyjnych i będą przechowywane przez komisję rekrutacyjną do 1 października 2020 r, po czym zostaną komisyjnie usunięte.

WAŻNE!!! Przed wysyłką należy sprawdzić nagranie oraz maksymalną wielkość pliku.

Za ostateczny kształt i jakość przesyłanego nagrania odpowiada kandydat.

Akademia Sztuki
×