Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - Wokalistyka, studia stacjonarne II stopnia

Kierunek: wokalistyka, specjalność: śpiew solowy

Etap I:

Egzamin ze śpiewu solowego z akompaniatorem fortepianu. Należy przygotować repertuar klasyczny wykonany z pamięci (liryka wokalna, arie operowe, operetkowe).

Kandydaci zgłaszają cztery utwory (w tym jeden w języku polskim): dwie pieśni i dwie arie.

Kandydat przechodzi do następnego etapu, jeśli uzyska ze śpiewu co najmniej 18 punktów w skali 25-punktowej.

Etap II:

rozmowa kwalifikacyjna na temat związany z kierunkiem studiów – do 25 punktów. Kandydat przechodzi do II etapu jeśli uzyska co najmniej 18 punktów.

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 50 punktów za dodatkowy egzamin.

 

Uwaga! Kandydaci, którzy nie mają ukończonych studiów muzycznych zdają dodatkowo egzamin z kształcenia słuchu. Wynikiem tego egzaminu jest dopuszczenie albo niedopuszczenie do dodatkowego egzaminu wstępnego. Za wyżej wymienione egzaminy kandydat nie otrzymuje punktów.

Akademia Sztuki
×