Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Wzornictwo I stopnia

Wzornictwo (ang. design) to kierunek studiów, umożliwiający nabycie umiejętności projektowania przedmiotów, ubioru czy graficznych elementów komunikacji wizualnej. Umiejętności tworzenia zarówno estetycznej strony projektu, jak i rozwiązywania problemów funkcji czy konstrukcji.

Kandydaci od razu deklarują studia w zakresie:

- komunikacja wizualna i gry komputerowe

- projektowanie produktu 

- projektowanie ubioru 

- projektowanie gier komputerowych i aplikacji mobilnych

Studia na poszczególnych specjalnościach kierunku WZORNICTWO wyraźnie różnią się programem:

- Komunikacja Wizualna i Gry Komputerowe to przede wszystkim projektowanie wydawnictw i publikacji multimedialnych, branding (tworzenie marek) i identyfikacja wizualna, projektowanie opakowań, liternictwo i typografia, fotografia reklamowa i wydawnicza a także projektowanie stron internetowych, aplikacji mobilnych, gier komputerowych, gier planszowych czy VR i AR;

- Projektowanie Produktu to przede wszystkim systemowe projektowanie produktu, projektowanie konceptualne, projektowanie światła, projektowanie otoczenia produktu, modelowanie i prototypowanie, ergonomia, rysunek koncepcyjny i techniczny, fotografia produktu);

- Projektowanie Ubioru to przede wszystkim projektowanie ubioru, projektowanie tkaniny, projektowanie obuwia i akcesoriów, projektowanie biżuterii, techniki krawieckie i obuwnicze, rysunek żurnalowy, fotografia mody.

Pierwszy semestr studiów to zapoznanie się ze wszystkimi pracowniami kierunkowymi oraz z podstawami technologicznymi dla poszczególnych pracowni. To także zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii i multimediów.

Już od drugiego roku studiów każdy student, co semestr wybiera dwie pracownie kierunkowe. Pracownie można zmieniać kilka razy podczas całego okresu studiów.

Dla wszystkich zakresów studiów przygotowano precyzyjnie sprofilowany blok przedmiotów teoretycznych z historią i teorią designu; antropologią, estetyką i socjologią designu; relacjami między designem i biznesem; aktywnością w przestrzeni publicznej. Studenci poznają metodykę projektowania, zagadnienia projektowania usług czy wreszcie techniki autoprezentacji.

Od pierwszego semestru aż do dyplomu studenci poznają najnowsze programy w trakcie zajęć z komputerowego wspomagania projektowania (własna pracownia komputerowa z dziesięcioma stacjami roboczymi Mac Pro i monitorami 4K). Poznają także technologie produkcji projektowanych przez siebie produktów, ubiorów czy publikacji, wykonując je samemu w specjalistycznych laboratoriach.

Wzornictwo to studia o profilu praktycznym; już od początku studiów prowadzona jest praktyczna nauka technologii wytwarzania produktów, w pracowniach kierunkowych realizowane są zadania projektowe zlecane przez zewnętrzne firmy (już w styczniu 2016 r. uruchomiliśmy dwa takie programy dla pracowni publikacji multimedialnych i pracowni komunikacji wizualnej), a po każdym roku studiów Katedra Wzornictwa współorganizuje obowiązkowe, czterotygodniowe praktyki zawodowe.

Porozumienie z Klastrem Przemysłów Kreatywnych przy Północnej Izbie Gospodarczej w zakresie tworzenia programu studiów oraz współpracy projektowej z firmami Pomorza Zachodniego dają gwarancję skutecznego nabycia przez studentów wzornictwa umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, oczekiwanych przez rynek pracy naszego regionu.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku wzornictwo trwają 7 semestrów. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia studiów drugiego stopnia (magisterskich); planujemy ich uruchomienie w ostatnim roku studiów licencjackich.

Akademia Sztuki
×