Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Wzornictwo: komunikacja wizualna i gry komputerowe

Kierunek wzornictwo, specjalność komunikacja wizualna i gry komputerowe

Studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym

Pierwszy rok studiowania specjalności Komunikacja wizualna i gry komputerowe pozwala poznać podstawy projektowania identyfikacji wizualnej, podstawy projektowania wydawnictw i publikacji multimedialnych, podstawy liternictwa i typografii, podstawy projektowania opakowań, projektowania aplikacji mobilnych, gier komputerowych i przestrzeni wirtualnej. To także okazja do poznania podstaw technologii oraz kursów rysunku, malarstwa, rzeźby i nowych mediów. Całość dopełnia rysunek koncepcyjny (ważny nie tylko w projektowaniu gier komputerowych), fotografia reklamowa i wydawnicza oraz blok przedmiotów teoretycznych z psychofizjologią widzenia, historią i teorią designu oraz metodyką projektowania.

Już od drugiego roku studiów każdy student wybiera trzy pracownie kierunkowe. Pracownie można kilka razy zmieniać podczas studiów, więc w zasadzie od drugiego roku każdy studiuje według własnego programu. Na drugim i trzecim roku w wybranych pracowniach powstają coraz bardziej zaawansowane projekty, a zajęcia teoretyczne dostarczają zaawansowaną wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki i designu, antropologii, estetyki i socjologii designu, design management, mentoringu, trendów w projektowaniu czy wreszcie marketingu i ochrony własności intelektualnej.

Przez sześć semestrów w nowoczesnych laboratoriach komputerowych (także w specjalistycznym laboratorium VR) w ramach komputerowego wspomagania projektowania studenci uczą się obsługi programów i wykorzystywania tych umiejętności do przygotowywania profesjonalnych projektów z zakresu projektowania 2D, przygotowania do druku, stron WWW i aplikacji mobilnych, modelowania i animacji 3D czy przestrzeni wirtualnej.

Ogromną zaletą studiów o profilu praktycznym jest fakt, że w czasie studiów studenci odbywają łącznie 6 miesięcy praktyk zawodowych; w przypadku najlepszych studentów zdarza się, że już praktyka po pierwszym roku kończy się propozycją stałej pracy. Kilka osób na każdym roku studiuje i jednocześnie pracuje zawodowo.

W siódmym semestrze w wybranej pracowni kierunkowej student przygotowuje licencjacką pracę dyplomową. Obrona pracy kończy studia pierwszego stopnia i pozwala szybko znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Dyplom licencjacki jest też przepustką na studia magisterskie.

Kandydat, składając dokumenty na kierunek Wzornictwo wybiera jeden z trzech zakresów studiów: komunikacja wizualna i gry komputerowe, projektowanie produktu lub projektowanie ubioru.

 

Akademia Sztuki
×