Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Wzornictwo: projektowanie produktu

Kierunek: wzornictwo, specjalność: projektowanie produktu

Studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym

Studia na specjalności projektowanie produktu to przede wszystkim zajęcia w pracowniach interdyscyplinarnego projektowania produktu, projektowania konceptualnego i projektowania multisensorycznego, oraz modelowanie i prototypowanie, ergonomia, bionika, rysunek koncepcyjny i techniczny. To również zajęcia w Laboratoriach wyposażonych w narzędzia ręcznej, mechanicznej i cyfrowej obróbki drewna oraz tworzyw sztucznych, Laboratorium druku 3d, oraz w pracowni ceramicznej, lakierni i ślusarni.

Na projektowaniu produktu studenci szlifują swoje umiejętności na wszystkich etapach pracy projektowej – od researchu na etapie koncepcji, do optymalizacji projektu na etapie prototypowania.

Pierwszy rok studiów to, jak na każdej specjalności, zapoznanie się ze wszystkimi pracowniami kierunkowymi oraz z podstawami technologicznymi dla poszczególnych ćwiczeń projektowych. To także zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii i multimediów, które w podstawowym zakresie trwają tylko jeden semestr (od trzeciego semestru wybiera się jedną z tych pracowni).

Od drugiego roku każdy student wybiera pracownie projektowe ze swojego zakresu studiów oraz jedną uzupełniającą, z dowolnego zakresu studiów. Pracownie można zmieniać kilka razy podczas toku studiów.

Siódmy semestr student odbywa już tylko w pracowni dyplomującej, gdzie, pod okiem promotora, pracuje nad projektem dyplomowym, pracą licencjacką oraz prototypem. 

Dla wszystkich zakresów studiów przygotowano precyzyjnie sprofilowany blok przedmiotów teoretycznych z historią i teorią designu; antropologią, estetyką i socjologią designu; relacjami między designem i biznesem; aktywnością w przestrzeni publicznej. Studenci poznają metodykę projektowania, zagadnienia projektowania usług czy wreszcie techniki autoprezentacji.

Od pierwszego semestru aż do dyplomu studenci poznają najnowsze programy w trakcie zajęć z komputerowego wspomagania projektowania (własna pracownia komputerowa ze stacjami roboczymi Mac Pro). Poznają także technologie produkcji projektowanych przez siebie produktów, ubiorów czy publikacji, wykonując je samemu w specjalistycznych laboratoriach.

Ogromną zaletą studiów o profilu praktycznym jest fakt, że w czasie studiów studenci odbywają łącznie 6 miesięcy praktyk zawodowych; w przypadku najlepszych studentów zdarza się, że już praktyka po pierwszym roku kończy się propozycją stałej pracy. Kilka osób na każdym roku studiuje i jednocześnie pracuje zawodowo.

W siódmym semestrze w wybranej pracowni kierunkowej student przygotowuje licencjacką pracę dyplomową. Obrona pracy kończy studia pierwszego stopnia i pozwala szybko znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Dyplom licencjacki jest też przepustką na studia magisterskie.

Kandydat, składając dokumenty na kierunek Wzornictwo wybiera jeden z trzech zakresów studiów: komunikacja wizualna i gry komputerowe, projektowanie produktu lub projektowanie ubioru.

Akademia Sztuki
×