Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Wzornictwo: projektowanie mody

kierunek wzornictwo, specjalność projektowanie mody

Studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym

Projektowanie ubioru to przede wszystkim pracownie kierunkowe: projektowania ubioru, projektowania tkaniny, projektowania obuwia i akcesoriów oraz projektowania biżuterii. Poza tym techniki krawieckie i obuwnicze, rysunek żurnalowy, fotografia mody.

Pierwszy rok studiów to zapoznanie się ze wszystkimi pracowniami kierunkowymi i podstawami technologicznymi dla poszczególnych pracowni oraz z zagadnieniami z zakresu tendencji w modzie, fotografii mody i produktu czy rysunku żurnalowego. To także zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby czy multimediów.

Już od drugiego roku studiów każdy student co semestr wybiera dwie pracownie kierunkowe. Pracownie można zmieniać kilka razy podczas całego okresu studiów. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu całego etapu projektowego, konstrukcji odzieży i obuwia, zasad kroju i szycia, technologii i materiałoznawstwa, stając się nie tylko dobrymi projektantami, ale również doskonałymi rzemieślnikami umiejącymi zrealizować własną koncepcje od początku do końca. W poszerzaniu wiedzy pomagają bogato wyposażone pracownie: krawiecka, szewska, złotnicza i serigrafii.

Dla wszystkich zakresów studiów przygotowano precyzyjnie sprofilowany blok przedmiotów teoretycznych z historią i teorią designu, antropologią, relacjami między designem i biznesem. Studenci poznają metodykę projektowania, zagadnienia projektowania usług czy wreszcie techniki autoprezentacji.

Od pierwszego semestru aż do dyplomu studenci poznają najnowsze programy w trakcie zajęć z komputerowego wspomagania projektowania (własna pracownia komputerowa ze stacjami roboczymi Mac Pro). Poznają także technologie produkcji projektowanych przez siebie produktów, ubiorów czy publikacji, wykonując je samemu w specjalistycznych laboratoriach.

Ogromną zaletą studiów o profilu praktycznym jest fakt, że w czasie studiów studenci odbywają łącznie 6 miesięcy praktyk zawodowych; w przypadku najlepszych studentów zdarza się, że już praktyka po pierwszym roku kończy się propozycją stałej pracy. Kilka osób na każdym roku studiuje i jednocześnie pracuje zawodowo.

W siódmym semestrze w wybranej pracowni kierunkowej student przygotowuje licencjacką pracę dyplomową. Obrona pracy kończy studia pierwszego stopnia i pozwala szybko znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Dyplom licencjacki jest też przepustką na studia magisterskie.

 Kandydat, składając dokumenty na kierunek Wzornictwo wybiera jeden z trzech zakresów studiów: komunikacja wizualna i gry komputerowe, projektowanie produktu lub projektowanie ubioru.

Akademia Sztuki
×