Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Wzornictwo II stopnia

Studia na kierunku Wzornictwo drugiego stopnia trwać będą cztery semestry.

Zajęcia będą odbywać się w systemie konsultacyjnym, który daje studentkom i studentom możliwość wolnego wyboru wykładowców, prowadzących przedmioty praktyczne. Kształcenie metodą konsultacyjną polega na studiowaniu wybranych przez siebie zagadnień projektowych w kilku pracowniach jednocześnie, przy ścisłej współpracy prowadzących – zarówno projektantów, jak artystów i teoretyków. System ten doskonale sprawdza się na innych kierunkach studiów na Akademii Sztuki. Student będzie mieć możliwość wyboru indywidualnych ścieżek rozwoju i pod opieką wybranych koordynatorów (z dowolnych specjalności) będzie rozwijał swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności według własnych preferencji. Podstawę stanowić będą doświadczenia, skumulowane na trzech specjalnościach kierunku Wzornictwo: Komunikacja Wizualna i Gry Komputerowe, Projektowania Mody, projektowanie gier komputerowych i aplikacji mobilnych oraz Projektowanie Produktu.

Studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Wzornictwo mają na celu wykształcenie twórczych projektantek i projektantów, świadomych wagi społecznej odpowiedzialności i kulturowych kontekstów twórczości w zakresie designu. Absolwentka i absolwent Wzornictwa będzie umiejętnie łączyć zagadnienia z obszaru projektowania z innymi dyscyplinami sztuki i nauki. Posiądzie rozległą wiedzą dotyczącą wzornictwa, niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień projektowych. W sposób profesjonalny zaprezentuje swoją twórczość projektową przyszłym odbiorcom. Zdobędzie wszechstronne wykształcenie – w tym niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wybranej dyscypliny projektowej. Opanuje umiejętności świadomego wyboru celów, definiowania założeń funkcjonalnych oraz kształtowania adekwatnej do nich formy. Posiądzie umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania pracy twórczej, co z kolei pozwoli na umiejscowienie własnych koncepcji projektowych w kontekście zachodzących zmian społecznych, politycznych, naukowych i etycznych, dotyczących tematyki szeroko rozumianego designu.

szczegóły w uchwale: https://akademiasztuki.eu/rekrutacja/uchwala-rekrutacyjna-20202021 

Akademia Sztuki
×