Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Kształcenie słuchu, Audycje muzyczne, Literatura muzyczna i Zasady muzyki z elementami edycji nut w szkolnictwie muzycznym - NOWOŚĆ

 WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ ZAPRASZA ABSOLWENTÓW UCZELNI MUZYCZNYCH NA I EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Kształcenie słuchu, Audycje muzyczne, Literatura muzyczna
i Zasady muzyki z elementami edycji nut
w szkolnictwie muzycznym

NOWOŚĆ

Dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie kształcenia słuchu, audycji muzycznych, literatury muzycznej i zasad muzyki z elementami edycji nut w szkolnictwie muzycznym I stopnia, to propozycja skierowana głównie do czynnych nauczycieli szkół muzycznych I stopnia, pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje metodyczne.

Wykłady prowadzić będą zaproszeni pedagodzy - profesjonaliści w dziedzinie teorii muzyki i muzykologii, gwarantujący wysoki poziom kształcenia w tej dyscyplinie. Zespołem wykładowców przedmiotów dotyczących audycji muzycznych i literatury pokieruje dr hab. Rafał Ciesielski (UZ).

Wykłady kształcenia słuchu z metodyką prowadzić będzie m.in. dr Michał Moc z Akademii Muzycznej z Wrocławia. Ćwiczenia z tego przedmiotu odbywać się będą w mniejszych grupach, sprzyjających dogłębnemu poznaniu metodyki prowadzenia tych zajęć.

Weekendowe zjazdy w trybie zaocznym planowane są w następujących terminach:

Semestr I:            

20–21 października 2018,

17-18 listopada 2018,

8–9 grudnia 2018,

12-13 stycznia 2019,

2–3 lutego 2019,

23-24 lutego 2019 r. - sesja egzaminacyjna:

 

Semestr II:             16-17 marca 2019,

6-7 kwietnia 2019,

27-28 kwietnia 2019,

11-12 maja 2019,

25–26 maja 2019 - sesja egzaminacyjna

 

w godzinach:

w soboty – zajęcia zbiorowe w godz.  08:30 - 13:00           14:00 – 18.30

w niedziele – zajęcia zbiorowe w godz. 08:30 - 12:30           13.00 – 15:30

Koszt jednego semestru: 2400 zł.

Kwalifikacje:

Absolwent studiów podyplomowych zdobywa pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów: Kształcenie słuchu i Audycje muzyczne w szkolnictwie muzycznym I stopnia oraz poznaje metodykę prowadzenia przedmiotów Literatura muzycznaZasady muzyki z elementami edycji nut.

 

Warunki przyjęcia kandydata na studia podyplomowe:

 1. ukończenie studiów wyższych w uczelni artystycznej,
 2. udokumentowanie posiadanych uprawnień pedagogicznych

(np. suplement do dyplomu),

 1. dopełnienie formalności rekrutacyjnych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
 2. kwestionariusz osobowy (zgodnie ze wzorami zamieszczonymi na stronie internetowej Akademii Sztuki w Szczecinie),
  Pliki do pobrania
 3. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 4. odpis dyplomu ukończenia uczelni artystycznej, włącznie z suplementem i zawartą informacją o zdobytych uprawnieniach pedagogicznych,
 5. 3 zdjęcia do dokumentów (wymiary 37x52 mm, podpisane na odwrocie),
 6. opis dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

 

Liczba miejsc ograniczona. Limit przyjęć wynosi 20 osób.

Studia uruchomione zostaną przy liczbie Słuchaczy minimum 15 osób.

 

Zapisy: e mail: sekretariat.wem@akademiasztuki.eu

                      Szczegółowych informacji udziela Kierownik studiów podyplomowych
                      dr Alicja Delecka-Bury: alicja.delecka-bury@akademiasztuki.eu

Termin składania dokumentów: od 20 sierpnia do 10 października 2018 r.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

sekretariat Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej,

70-404 Szczecin, al. Niepodległości 40, pokój nr 9.

 

Akademia Sztuki
×